O Workflow

Workflow aplikacji

Workflow jest miejscem, w którym możesz zaprojektować przepływ pracy pomiędzy różnymi stanami aplikacji. Ustalenie przepływu pracy między stanami pozwala na tworzenie interaktywnych i zaawansowanych aplikacji bez użycia kodu programistycznego. Aby rozpocząć pracę z narzędziem do projektowania stanów pracy, przejdź do zakładki Workflow z poziomu designera aplikacji. Przykładowy panel workflow aplikacji:

image02__1_.png

  1. Podajnik stanów - złap i przeciągnij aby przenieść stan na panel workflow. W ten sposób stan będzie dostępny do dalszej modyfikacji.
  2. Stan startowy - aplikacja zaraz po uruchomieniu znajduje się w stanie startowym. To właśnie z tego miejsca możesz zacząć tworzenie pierwszego przejścia do kolejnego stanu.
  3. Stan - skonfigurowany i włączony do przepływu pracy stan.
  4. Akcja - wiąże stany między sobą oraz umożliwia wywołanie kroków akcji na przejściu między stanami.
  5. Przyciski stanu - przyciski umożliwiające usunięcie stanu oraz połączenie dwóch stanów akcją. Stan może również wskazywać akcję na siebie.

Aby stworzyć swój pierwszy, jednostanowy workflow aplikacji przeciągnij stan z zakładki podajników na panel workflow, a następnie powiąż stan startowy z nowym stanem. Zarówno akcje między stanami jak i same stany wymagają dodatkowej konfiguracji, możliwej do przeprowadzenia po wybraniu stanu z panelu workflow i przejściu do zakładki właściwości.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk