Stan Workflow

Workflow jest zestawem stanów. Workflow zaczyna się w stanie startowym i kończy się gdy osiągnie stan końcowy. Stan zmienia się po wykonaniu kroków akcji na wyjściu i przed krokami akcji na akcji więcej o akcjach.

Aby dodać nowy stan przeciągnij przycisk dodawania stanu na panel workflow:

Przycisk dodawania stanu

Stan workflow

Konfiguracja stanu workflow:

mceclip0.png

 

  1. Zakładka właściwości - kliknij aby przejść do konfiguracji stanu bądź akcji.
  2. Nazwa - nazwa stanu wyświetlona w widżecie "Akcje workflow" i w zadaniu na tablicy użytkownika.
  3. Tytuł zadania - informacja widoczna w nagłówku zadania na tablicy użytkownika, który jest edytorem apki.
  4. Stan końcowy - zaznacz jeśli chcesz aby dany stan był stanem końcowym. Stan końcowy oznacza, że aplikacja zostanie automatycznie zarchiwizowana, gdy tylko zostanie on wywołany.
  5. Edytor - Kiedy apka przechodzi do stanu, w którym ma kilku edytorów, wszystkim pojawia się zadanie na tablicy. Jeśli została wybrana opcja "Jeden", pierwszy z nich, który otworzy dokument apki staje się jedynym edytorem, pozostali mogą otwierać dokument tylko w trybie do odczytu. Opcja "Wielu" powoduje, że kilku użytkowników może jednocześnie edytować dokument. Zostaną zapisane zmiany tego użytkownika, który wykona akcję workflow jako pierwszy.

Zobacz artykuł Akcja Workflow, aby dowiedzieć się więcej na temat akcji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk