Akcja Workflow

Akcje workflow są przejsciami pomiędzy stanami workflow, aby utworzyć nową akcję kliknij i przeciągnij ikonę strzałki w górnym prawym rogu zaznaczonego stanu.

Akcje workflow pojawiają się jako przyciski na dokumencie apki (zobacz widżet Akcje Workflow)

Konfiguracja akcji:

mceclip0.png

 1. Zakładka właściwości - kliknij aby przejść do konfiguracji stanu bądź akcji.
 2. Nazwa akcji - nazwa akcji wyświetlona na przycisku widżetu “Akcje workflow”.
 3. Widoczność akcji - czy przycisk akcji workflow ma być widoczny i kiedy
 4. Warunek wykonania - warunek określający, kiedy akcja może być wykonana przez użytkownika. Może być wyrażony za pomocą formuły zwracającej wartość 'true' lub 'false'.
 5. Komunikat błędu - tekst jaki ma się pojawić w błędzie, jeżeli nie zostanie spełniony warunek wykonania 
 6. Wymagane potwierdzenie - wybór tej opcji powoduje, że po naciśnięciu przycisku w widżecie "Akcje workflow" użytkownik zostanie poproszony o wpisanie krótkiej wiadomości, aby potwierdzić wykonanie akcji.
 7. Tytuł potwierdzenia - komunikat wyświetlany użytkownikowi, jeśli wykonanie akcji workflow wymaga potwierdzenia.}
 8. Na wyjściu - dodaj akcję na wyjściu, która zostanie wykonana po opuszczeniu stanu
 9. Na akcji - dodaj akcję, która zostanie wykonana podczas przejścia między stanami
 10. Wybierz akcję - wybierz i skonfiguruj akcję, która ma zostać wykonana
 11. Usuń akcję - usuń wybraną akcję
 12. Na wejściu - dodaj akcję na wejściu, która zostanie wykonana na wejściu do stanu
 13. Po Workflow - dodaj akcję, która zostanie wykonana po tym jak dokument zostanie zapisany

7.5 Ukryj na stronie głównej - (opcja nie dostępna dla akcji wychodzących ze stanu startowego) wybór tej opcji powoduje, że nie można wykonać tej akcji z poziomu tabeli z ekranu głównego

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk