Akcja Workflow

Akcje workflow są przejsciami pomiędzy stanami workflow, aby utworzyć nową akcję kliknij i przeciągnij ikonę strzałki w górnym prawym rogu zaznaczonego stanu.

Akcje workflow pojawiają się jako przyciski na dokumencie apki (zobacz widżet Akcje Workflow)

Z jednego stanu może wychodzić jedna lub więcej akcji o tej samej nazwie, to kótra akcja zostanie wykonana zależy od warunku wykonania.

Konfiguracja akcji:

  1. Zakładka właściwości - kliknij aby przejść do konfiguracji stanu bądź akcji.
  2. Nazwa akcji - nazwa akcji wyświetlona na przycisku widżetu “Akcje workflow”.
  3. Warunek wykonania - warunek określający, kiedy akcja może być wykonana przez użytkownika. Może być wyrażony za pomocą formuły zwracającej wartość 'true' lub 'false'. Jeśli stworzysz kilka akcji o tej samej nazwie różniących się warunkiem wykonania, będą widoczne w dokumencie apki jako jeden przycisk w widżecie "Akcje workflow".
  4. Wymagane potwierdzenie - wybór tej opcji powoduje, że po naciśnięciu przycisku w widżecie "Akcje workflow" użytkownik zostanie poproszony o wpisanie krótkiej wiadomości, aby potwierdzić wykonanie akcji.
  5. Tytuł potwierdzenia - komunikat wyświetlany użytkownikowi, jeśli wykonanie akcji workflow wymaga potwierdzenia.
  6. Dodaj krok akcji - dodaj akcję, która zostanie wykonana podczas przejścia między stanami. Aby dowiedzieć się więcej zobacz artykuł Kroki Akcji Workflow.
  7. Wybierz akcję - wybierz i skonfiguruj akcję, która ma zostać wykonana.
  8. Usuń akcję - usuń wybraną akcję.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk