Krok Akcji: Rozdystrybuuj apkę

Rozdystrybuuj apkę - tworzy i dystrybuuje nowe dokumenty apek, na podstawie danych z tabeli.

Dla każdego wiersza w tabeli zostanie utworzony nowy dokument apki. Dokumenty te zostaną przypisane do użytkowników z jednej z kolumn tabeli. Wartości z kolumn mogą być opcjonalnie przekazane jako parametry wejściowe do nowo utworzonych dokumentów, jeżeli ich nazwy odpowiadają aliasom tych kolumn.

 

Parametry:

Nazwa apki (tekst) - nazwa apki do utworzenia

Przykłady:

=APPNAME

APPNAME

=if(1>10, APPNAME1, APPNAME2)

Sekcja typu tabela (tekst) - nazwa sekcji typy tabela z użytkownikami i parametrami

Kolumna z emailem (tekst) - alias kolumny z adresami email użytkowników. Nowe dokumenty apek będę rozdystrybuowane do tych użytkowników.

 

Przykład:

W dokumencie apki z sekcją typu tabela o nazwie section1,

gdzie kolumna A ma alias UZYTKOWNIK, kolumna B ma alias ROK, a kolumna C ma alias MIESIAC, wykonanie kroku akcji Rozdystrybuuj apkę z parametrami:

Nazwa apki: TEST1

Sekcja typu tabela: section1

Kolumna z użytkownikiem: UZYTKOWNIK

utworzy 4 nowe dokumenty apki TEST1. Każda z nich zostanie przypisana do użytkownika z kolumny A. Przy założeniu że apka TEST1 ma parametry wejściowy o nazwie ROK, MIESIAC i UZYTKOWNIK, zostaną do nich przekazane odpowiednio wartości z kolumn B, C i A.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk