Parametry Wejsciowe Apki

Designer może zdefiniować dowolną liczbę parametrów wejściowych do apki.

Parametry wejściowe składają się z nazwy i typu parametru, wartość parametru musi być podana podczas tworzenia apki.

Wartości parametrów wejściowych mogą być wykorzystywane w formułach za pomocą formuły Input z nazwą parametru wejściowego, ta formuła może być wykorzystywana w każdym miejscu w apce.

przykłady:

     =input(id)

     =input(age)

     =input(date)

  

Scenariusze użycia parametrów wejściowych:

  • Apka typu Rozsyłana - w qalcwise są apki typu Rozsyłana, dokumenty apki tego typu nie są tworzone jeden po jednym, ale są tworzone w paczce i rozsyłane do użytkowników którzy mają się nimi zająć. Użytkownik który rozsyła apkę może określić wartości parametrów wejściowych. Na przykład proces budżetowania wymaga zbierania danych od wielu osób, apka do budżetowania może być rozesłana do tych osób z wartościami określającymi rok i kwartał okresu budżetowania.
  • Apki są rozsyłane za pomocą kroku akcji workflow Rozdystrybuuj apkę. Ten scenariusz rozsyła apki z workflow innej apki.
  • Utworzenie dokumentu apki z innej apki za pomocą kroku akcji workflow Uruchom apkę z jednym parametrem. W tym scenariuszu dokument apki jest stworzony z innej apki razem z wartością parametru. Parametr ten może być wykorzystywany do synchronizacji danych pomiędzy apkami.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk