Krok akcji: Przelicz dane w apkach

Akcja umożliwia przeliczenie wszystkich formuł i obliczeń w wybranych instancjach danej apki. Żeby skorzystać z tego kroku akcji będzie potrzebny przycisk akcji workflow oraz tabela lub arkusz kalkulacyjny powiązany z apką, w której instancjach będą przeliczane dane; żeby powiązać apkę z sekcją należy użyć formuły Lookup, więcej o niej: tu.
Przykładowo:

mceclip2.png

Tworzymy apkę SEKUNDY, w której zapisywane są w komórkach arkusza aktualne sekundy, liczba sekund powiększona o 2 i numer instancji. Pola, które chcemy przeliczyć używając tego kroku akcji muszą być nieedytowalne. Pole z numerem instancji jest polem z aliasem NUMER. Stwórzmy stan workflow i akcję prowadzącą do niego, z krokiem akcji dodaj edytorów, w której argumencie wpisz swój identyfikator. Jest to konieczne, żeby akcja zadziałała.

mceclip1.png

W drugiej apce tworzymy tabelę, którą wiążemy z apką SEKUNDY, a pierwszą kolumnę z polem NUMER. Druga kolumna tabeli powinna być edytowalna i typu przycisk wyboru.

 

Przykładowa akcja workflow:

mceclip3.png

 

Sekcja z apkami – (typ: tekst) nazwa sekcji (arkusz kalkulacyjny lub tabela), która jest powiązana z apką, w której instancjach chcemy przeliczać formuły

Filtr – (typ: tekst)(argument opcjonalny) adres kolumny, która umożliwia wybranie, w których instancjach chcesz wykonać akcję (kolumna musi być typu wartość logiczna)

 

Efekt wykonanej akcji można zobaczyć w widoku Tabeli. Przed wykonaniem akcji:

mceclip2.png

Po wybraniu instancji i wykonaniu akcji:

mceclip3.pngmceclip4.png

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk