Kolumna z kluczem

Zarówno w listach jak i w tabelach występują kolumny z kluczem. Lista może posiadać tylko jedną, a tabela może mieć ich dowolną ilość albo nawet wcale. 

W kolumnie z kluczem wartości muszą być unikatowe - nie mogą istnieć dwa wiersze z tą samą wartością w tej kolumnie. Przykładowo w liście SYSWORKSPACE kolumną z kluczem jest ID - żadna wartość nie może się w niej powtarzać, ale już w innych kolumnach mogą, jak na przykład w COLOR.

mceclip0.png

Kiedy w tabeli jest więcej niż jeden klucz, w pojedynczych kolumnach z kluczem mogą być identyczne wartości, ale dwa wiersze nie mogą mieć takich samych wartości we wszystkich kolumnach z kluczem. Przykładowo w tabeli jak poniżej, dwa wiersze nie mogą posiadać tego samego roku, miesiąca i dnia.

mceclip2.png

Uwagi - krok akcji zapisz do bazy:

Przy używaniu kroku akcji zapisz do bazy, musisz zwrócić szczególną uwagę na to gdzie są kolumny z kluczem. Jeśli chcesz zapisać wiersz, w którym w kolumnie z kluczem jest wartość, która już istnieje w bazie (lista lub tabela), to ten istniejący już wiersz zostanie zaktualizowany, a nie dodany jako kolejny.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk