Wykonywanie działań na dokumentach apki

W tym samouczku dowiesz się jak można zarządzać dokumentami apki i wykonywać w nich akcje z innej aplikacji przy użyciu kroków akcji: "Rozdystrybuuj apkę" i "Wykonaj akcję w apkach". Nauczysz się tego na podstawie dwóch apek: w jednej użytkownik będzie mógł wypełnić dane na temat swojego urlopu, a w drugiej będzie można zlecać wypełnienie formularza urlopowego i akceptować go lub odrzucać.

1. Apka plan urlopowy

1.1

Zacznij od stworzenia nowej apki o nazwie Plan_urlopowy. Zacznij od otworzenia zakładki info i ustawienia dwóch tekstowych parametrów wejściowych: Uzytkownik i Rok.

mceclip0.png

1.2

Dodaj dwa arkusze kalkulacyjne o nazwach: PARAMETRY i DANE. W pierwszym wykorzystaj dwie komórki i wpisz w nich formuły: =input(Uzytkownik) i = input(Rok). Będą w nim wyświetlane przekazane do apki parametry podane przy tworzeniu dokumentu.

W arkuszu DANE w pierwszej kolumnie wypisz kolejno: "Od", "Do" i "Powód". Drugą kolumnę ustaw na edytowalną i dodaj walidator "wymagany". Zmień typ dwóch pierwszych komórek na datę. W tej sekcji użytkownik będzie mógł wypełnić dane na temat swojego urlopu. Resztę kolumn i wierszy można usunąć.

mceclip1.png

1.3

Stwórz jeszcze jeden arkusz kalkulacyjny o nazwie AKTUALNY_STAN z jedną komórką i wpisz w niej formułę =currentstate(), która zwraca aktualny stan dokumentu apki. Zmień jego widoczność na =False.

mceclip2.png

Chcemy, żeby dane z tej apki pojawiały się w apce do zarządzania urlopami. W tym celu należy dodać aliasy w opcjach komórki. W arkuszu DANE do odpowiednich komórek z kolumny drugiej dodaj aliasy: Od, Do, Powod. W sekcji PARAMETRY dodaj alias Uzytkownik do pierwszej komórki.  Ostatni alias - Stan dodaj do pojedynczej komórki w arkuszu AKTUALNY_STAN.

mceclip3.png

1.4

Dodaj widget akcji workflow i przejdź do zakładki workflow. Stwórz cztery stany: WYPEŁNIANIE, WYSŁANO, ZAAKCEPTOWANE i ODRZUCONE, dla ostatnich dwóch zaznacz opcję stan końcowy. Połącz je akcjami: "Wyślij do użytkownika", "Wyślij", "Akceptuj" i "Odrzuć" jak poniżej.

mceclip6.png

Na akcji "Wyślij" ustaw krok ackji "Ustaw edytorów", wpisz w niej osobę odpowiedzialną za zarządzanie urlopami. Do testów wpisz tam swój identyfikator.

2. Rozdystruubuj apkę

2.1

Stwórz nową apkę o nazwie ZARZADZANIE_URLOPAMI.  Stwórz dwukolumnową tabelę i nazwij ją DO_DYSTRYBUCJI.  Zmień nagłówki kolumn na Użytkownicy i Rok. Ustaw obie komórki na edytowalne i pozwól na modyfikację wierszy. Typ pierwszej kolumny zmień na listę rozwijaną i w elementach podaj identyfikatory użytkowników z listy sysuser. Dodaj aliasy: Uzytkownik i Rok do odpowiednich kolumn.

mceclip5.pngmceclip6.png

2.2

Dodaj widget akcji workflow i przejdź do zakładki workflow. Dodaj akcję wracającą do stanu start i nazwij ją "wyślij". Na akcji dodaj krok akcji "Rozdystrybuuj apkę". Apką, którą chcemy rozdystrybuować, jest PLAN_URLOPOWY. Stworzona przed chwilą tabela będzie posiadała dane do dystrybucji, a kolumną z mailem jest pierwsza kolumna tej tabeli. Możesz użyć aliasu podając Uzytkownik w parametrze kolumna z emailem.

mceclip10.png

Dodaj akcję Po workflow "Odśwież stronę".

3. Wykonaj akcję w apkach

3.1

Stwórz kolejną tabelę w designerze o nazwie URLOPY i z 5 kolumnami. Zmień nagłówki kolejno na: "Użytkownik", "Od", "Do" i "Powód". Powiąż ją z apką PLAN_URLOPOWY i powiąż odpowiednie kolumny z odpowiednimi polami. Dodaj warunek w filtrze, który będzie dodawał do tabeli tylko dokumenty, które są w stanie WYSŁANO. Ostatnią kolumnę ustaw na edytowalną i zmień jej typ na przycisk wyboru.

mceclip8.png

mceclip9.png

3.2

Dodaj dwa przyciski i zmień ich nagłówki na "Akceptuj" i "Odrzuć". Dodaj do nich po akcji "Wykonaj akcję w apkach" i "Odśwież stronę". Jako sekcję z apkami podaj arkusz URLOPY, a jako filtr jego kolumnę E. Nazwę akcji w zależności od przycisku ustaw jako AKCEPTUJ lub ODRZUĆ.

mceclip11.pngmceclip12.png

3.3

Na koniec możesz zadbać o sprawy kosmetyczne - przykładowo pozmieniać kolory przycisków, czy dodać sekcje tekstu sformatowanego wyjaśniające użytkownikowi co trzeba zrobić.

mceclip13.png

4. Test

4.1

Dodaj się w obu apkach jako twórca draftu i uruchom apkę ZARZADZANIE_URLOPAMI. Wybierz użytkowników, do których chcesz wysłać formularz urlopowy i na jaki rok mają go wypełnić. Kliknij wyślij i użytkownicy powinni zobaczyć czekające na nich zadanie w Inbox. mceclip2.png

mceclip3.png

4.2

W apce plan urlopowy użytkownik będzie mógł wypełnić niezbędne dane i wysłać z powrotem formularz do akceptacji. Możesz zauważyć, że w arkuszu na górze wyświetlają się dane przekazane w parametrze wejściowym.

mceclip5.png

4.3

Wróć do apki ZARZADZANIE_URLOPAMI i w tabeli możesz zobaczyć dane na temat wysłanego planu urlopowego. W ostatniej kolumnie możesz zaznaczyć dowolną ilość formularzy urlopowych i zaakceptować je lub odrzucić z tej apki.

mceclip6.png

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk