Edytowanie danych z kolumny z kluczem

W tym samouczku dowiesz się jak można zmienić dane z kolumny z kluczem w tabeli lub liście przy użyciu kroków akcji zapisz do bazy i usuń z bazy.

1. Lista

Stwórz nową listę o nazwie KLIENCI. Dodaj w niej trzy kolumny: nazwa, mail i ilosc_pracownikow. Klucz powinien być zaznaczony w kolumnie z nazwą. Wpisz pare wierszy do listy i zapisz.

mceclip0.png

2. Edytowanie danych z kolumny z kluczem

2.1

Stwórz nową apkę i dodaj w niej tabelę z trzema kolumnami. Nazwij tabelę Dane i nadaj kolumnom kolejno nagłówki: "Nazwa klienta", "Mail" i "Ilość pracowników". Powiąż tabelę z listą KLIENCI, a kolumny powiąż ze sobą tak jak poniżej. Ustaw wszystkie kolumny na edytowalne i włącz modyfikację wierszy.

mceclip1.png

2.2

Dodaj przycisk akcji Workflow i przejdź do zakładki Workflow. Dodaj akcję Zapisz wychodzącą i wchodzącą do stanu Start. Dodaj na akcji krok Zapisz do bazy. Jako sekcję podaj tabelę Dane, a jako listę/tabelę - listę KLIENCI. Dodaj akcję Odśwież stronę po Workflow.

mceclip2.pngmceclip3.pngmceclip4.png

2.3

Dodaj się do twórców draftów, zapisz i uruchom apkę.

mceclip14.png

Dopisz nowy wiersz w wolnym polu i naciśnij przycisk zapisz. Nowy wiersz powinien pojawić się w liście z wpisanymi przez ciebie danymi.

mceclip8.png

Zmień w którymś wierszu ilość pracowników i zapisz. W liście pojawi się poprawiona wartość.

mceclip9.png

Zmień teraz w którymś wierszu nazwę klienta. 

mceclip10.png

Tym razem wiersz nie został poprawiony, tylko pojawił się nowy wiersz ze zmienioną daną (Jan Kowalski jest taki jaki był, natomiast pojawił się wiersz z Wiktorem Kowalskim). Dzieje się tak, ponieważ podczas zapisu dane z sekcji są dopasowywane do wierszy z listy Klienci na podstawie klucza. W tym wypadku w liście nie było wiersza o kluczu "Wiktor Kowalski", więc te dane zostały dodane do listy jako nowy wiersz.

3. Jak zmienić dane w kolumnie z kluczem

3.1

Wróć do designera apki i skopiuj tabelę Dane. Nową tabelę nazwij Usuwanie i zmień jej widoczność na false. Wyłącz również możliwość edytowania i modyfikacji wierszy. 

mceclip11.png

3.2

Przejdź do zakładki Workflow i dodaj krok akcji Usuń z bazy na akcji Zapisz. Jako sekcję podaj tabelę Usuwanie, a jako listę Klienci. Akcja Usuń z bazy musi być nad akcją Zapisz do bazy.

mceclip12.png

3.3

Zapisz i uruchom apkę. Zmień znowu komuś nazwę klienta i zapisz.

mceclip13.png

Teraz zmienione dane pojawiają się w wierszu, który poprawialiśmy i nie zostaje dodany nowy wiersz.

Działa to tak, ponieważ na początku wiersze z listy Klienci zostają ściągnięte do sekcji Dane i Usuwanie. Użytkownik edytuje tylko tabelę Dane, w tabeli Usuwanie wciąż znajdują się wiersze z niezmienionymi kluczami. Po kliknięciu akcji najpierw z listy Klienci są usuwane wszystkie wiersze znajdujące się w sekcji Usuwanie (a więc lista staje się pusta), a następnie poprawione dane z tabeli Dane są zapisywane do listy jako nowe wiersze.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk