Sortowanie danych na diagramie

W tym samouczku dowiesz się jak powiązać diagram z listą i jak posortować w nim dane.

1. Lista

Stwórz listę o nazwie SPRZEDAZ i dodaj w niej trzy kolumny o nazwach: Miesiac, Nr_miesiaca i Sprzedaz. Zmień typ kolumny Sprzedaz na liczbę. Skopiuj dane z dołu strony i zaimportuj do listy.

mceclip0.png

2. Powiązanie diagramu z listą

Stwórz nową apkę i dodaj w niej widżet diagram. Nadaj osiom tytuły: "Miesiące" i "Sprzedaż produktu". Dodaj nową serię o nazwie "Sprzedaż", a w formule wpisz: =LOOKUP(SPRZEDAZ,MIESIAC,SPRZEDAZ). 

mceclip1.png

Zapisz apkę i włącz podgląd.

mceclip2.png

Zauważ, że dane na osi X są posortowane alfabetycznie, co przy tym wykresie nie jest korzystne. W tym przypadku miesiące powinny być posortowane, tak aby były w kolejności występowania w roku. 

3. Sortowanie danych po kategorii

Posortować dane na diagramie można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypisanie w kategoriach tablicy z danymi w odpowiedniej kolejności. Rozwiń opcje osi X i w kategoriach wpisz formułę array ze wszystkimi miesiącami w odpowiedniej kolejności.

mceclip3.png

Zapisz i przejdź do podglądu.

mceclip4.png

Teraz dane są poprawnie uszeregowane na wykresie.

4. Sortowanie przy użyciu tabeli

Drugim sposobem jest powiązanie danych z listy z tabelą, w której można ustawić sortowanie. Dodaj w designerze apki widżet tabeli. Powiąż tabelę z listą SPRZEDAZ oraz odpowiednie kolumny tak jak poniżej. W kolumnie z numerem miesiąca ustaw sortowanie rosnąco.

mceclip5.png

mceclip6.png

We właściwościach diagramu w kategoriach osi X podaj dane z kolumny z miesiącami. W serii jako formułę podaj dane z kolumny ze sprzedażą.

mceclip7.png

Zapisz i sprawdź w podglądzie efekt.

mceclip8.png

Dane w tabeli są uszeregowane po numerze miesiąca, dzięki czemu dane na wykresie są posortowane prawidłowo.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk