Jak zrobić żeby akcje workflow miały różne kolory

W tym samouczku dowiesz się jak można sprawić, aby przyciski dla konkretnych akcji workflow miały różne kolory na podstawie prostej apki do akceptowania urlopów.

1. Lista sysuser

Przejdź do designera listy sysuser i dodaj dwie nowe kolumny: Przelozony i ID_przelozonego. Wypisz dla każdego użytkownika przypadającego mu przełożonego i jego ID w odpowiednich kolumnach.

mceclip0.png

2. Informacje na temat urlopu

Stwórz nowy arkusz o nazwie Dane z dwiema kolumnami. W pierwszej wypisz w komórkach: "Użytkownik:", "Od:", "Do:", "Ilość dni:", "Powód:" i "Uwagi:". W polu obok "Użytkownik:" wpisz formułę =currentusername(), która zwraca nazwę użytkownika, który aktualnie edytuje instancję apki. Resztę komórek w kolumnie B oprócz B4 ustaw na edytowalne. Dla komórek B2 i B3 ustaw typ na data, a komórce B4 na liczbę. W komórce B4 wpisz formułę, która odejmie od siebie daty i zwróci ile użytkownik chce wziąć dni urlopu.

mceclip1.png

Będzie to arkusz, w którym użytkownik będzie mógł wpisać informacje na temat swojego urlopu.

3. Akcje Workflow

3.1

Stwórz nowy arkusz kalkulacyjny o nazwie Przelozony z jedną komórką. Powiąż sekcję z listą sysuser, a komórkę z kolumną Id_przelozonego. We właściwościach sekcji w polu filtr dopisz do formuły lookup warunek: NAME=DANE.B1. Ustaw widoczność tej sekcji na false. Ta komórka będzie zwracała id przełożonego użytkownika, który edytuje apkę. 

mceclip2.pngmceclip3.png

3.2

Przejdź do zakładki Workflow. Stwórz trzy stany: Do akceptacji, Zaakceptowane i Odrzucone oraz stwórz prowadzące do tych stanów akcje: Wyślij, Akceptuj i Odrzuć tak jak poniżej.

mceclip4.png

Na akcji wyślij ustaw krok akcji Dodaj edytorów, jako edytora podaj wartość z komórki Przelozony.A1.

mceclip5.png

Dodaj kolejną akcję Ustaw edytowalność sekcji. Jako sekcję podaj arkusz Dane i ustaw edytowalność na false. Dzięki temu przełożony nie będzie mógł zmienić danych wpisanych przez użytkownika.

mceclip6.png

4. Różne kolory akcji

Stwórz trzy przyciski akcji Workflow. Do każdego przycisku przypisz jedną akcję poprzez wpisanie we właściwościach widżetu w polu nazwa akcji formuły =array('nazwa akcji'). Przykładowo na screenie poniżej jest parametr nazwa akcji dla przycisku akcji Wyślij.

mceclip7.png

Zmień kolor odpowiednim przyciskom, dla akcji wyślij zostaw domyślny kolor, dla odrzuć - czerwony i dla Zaakceptuj zielony.

mceclip8.png

Dzięki temu każda akcja będzie miała swój oddzielny kolor.

5. Test

Ustaw się jako edytor apki i zapisz. Sprawdź jak apka działa.

mceclip9.pngmceclip10.png

6. Dodatkowa uwaga

Można więcej akcji przypisać do danego przycisku. Wtedy akcje w tym widżecie będą wyświetlane w kolejności w jakiej zostały one wpisane w formule array.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk