Apka wielojęzykowa

W tym krótkim samouczku dowiesz się jak w prosty sposób stworzyć apkę wielojęzykową na podstawie apki do wysyłania reklamacji.

 

1. Formularz

1.1

Stwórz arkusz kalkulacyjny o nazwie Dane z dwiema kolumnami, w pierwszej kolumnie wpisz w komórkach kolejno: "Imie:", "Nazwisko:", "Data:", "Produkt:", "Opis problemu:" i "Uwagi: (Opcjonalnie)". Wszystkie komórki w drugiej kolumnie ustaw na edytowalne, a komórce obok Daty ustaw typ na data i wpisz w niej formułę =TODAY() (formuła zwraca dzisiejszą datę).

mceclip0.png

1.2

Stwórz przycisk akcji Workflow i przejdź do zakładki Workflow. Dodaj jeden stan "Wysłane" i prowadzącą do niego akcję "Wyślij".

mceclip1.png

We właściwościach akcji w polu warunek wykonania wpisz formułę: =if(isempty(Dane.b1)||isempty(Dane.b2)||isempty(Dane.b3)||isempty(Dane.b4)||isempty(Dane.b5),false,true) a w polu komunikat błędu napisz "Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola". Dzięki temu akcja nie będzie mogła zostać wykonana jeśli użytkownik nie wypełni wszystkich obowiązkowych pól.

mceclip2.pngI tak naprawdę, to by było na tyle, gdyby apka miała być tylko po polsku.

 

2. Sekcja pomocnicza

Dodaj arkusz kalkulacyjny o nazwie Sekcja_pomocnicza z dwoma kolumnami. W komórce A1 wpisz "Polski:", a pod nią wklej z arkusza Dane wszystkie etykiety pól tak jak poniżej. W drugiej kolumnie w pierwszej komórce wpisz "English:" i uzupełnij tą kolumnę przetłumaczonymi nazwami.

mceclip4.png

W ostatnich komórkach wpisz "Język:" i "Language:". Jeśli chciałbyś dodać więcej języków, to dodaj kolejne kolumny z tłumaczeniami. Ustaw widoczność arkusza na false.

 

3. Zmiana języka

3.1

Stwórz arkusz o nazwie Jezyk z dwiema komórkami. Ustaw drugą komórkę na edytowalną i zmień jej typ na listę rozwijaną. W elementach listy rozwijanej wpisz formułę: =array('Polski','English'). Użytkownik będzie mógł z tej listy wybrać, w którym języku ma być apka.

mceclip5.png 

Dodatkowo w tek komórce wpisz formułę =if(CURRENTUSERCULTURE()='pl-PL','Polski','English'). Formuła CURRENTUSERCULTURE zwraca kod kultury (czyli język) z jakiego użytkownik korzysta na platformie. Formuła if w tym przypadku zamienia kod kultury na odpowiadającą mu nazwę języka. Dzięki temu domyślny język apki, będzie językiem z jakiego korzysta użytkownik.

mceclip6.png

3.2

W pierwszej komórce wpisz formułę =if(B1='Polski',SEKCJA_POMOCNICZA.A8,SEKCJA_POMOCNICZA.B8). W komórce będzie napisane "Język:" lub "Language:" w zależności od wybranego języka.

mceclip7.png

Jeśli apka miałaby więcej dostępnych języków niż dwa, formuła wyglądałaby tak: =if(B1='Polski',SEKCJA_POMOCNICZA.A8, B1='English',SEKCJA_POMOCNICZA.B8, B1='kolejny język',SEKCJA_POMOCNICZA.C8 ...)

3.3

Analogicznie wpisz formuły if w komórkach pierwszej kolumny arkusza Dane tak jak poniżej. 

mceclip8.png

3.4

Przejdź do zakładki Workflow i dodaj drugą akcję o nazwie "Send".

mceclip11.png

We właściwościach tej akcji, analogicznie do akcji "Wyślij" uzupełnij pola warunek wykonania i komunikat błędu jak poniżej.

mceclip12.png

3.5

Ustaw widoczność akcji "Send" formułą: =if(jezyk.b1='English',true,false), a w akcji "Wyślij" - ustaw formułą: =if(jezyk.b1='Polski',true,false). Dzięki temu akcja "Send" będzie widoczna po wybraniu języka angielskiego, a akcja "Wyślij" - języka polskiego.

mceclip13.pngmceclip14.png

Zapisz i dodaj siebie jako twórcę i sprawdź jak apka działa.

mceclip15.pngmceclip16.png

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk