Krok Akcji: Biała lista (sprawdź konta)

Sprawdza czy podane konto jest na białej liście oraz czy podany numer NIP zgadza się z tym numerem konta.

Gdzie można użyć akcji:
Przycisk

Biała lista - wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów; ten krok akcji umożliwia sprawdzenia czy dane konto jest czynnym podatnikiem VAT

Parametry:
Numer konta (typ:tekst) - adres komórki z numerem konta, które chcesz sprawdzić
Nip (typ tekst) - adres komórki z numerem nip
Wynik sprawdzenia (typ:tekst) - adres edytowalnej komórki, w której ma się pojawić wynik; wynikiem akcji jest prawda lub fałsz, więc komórka musi być typu wartość logiczna
Identyfikator akcji (typ:tekst) - adres edytowalnej komórki, do której zostanie wpisany unikalny identyfikator wykonanej akcji; jest to potwierdzenie wykonania sprawdzenia
Kolumna filtrująca (typ:tekst)(argument opcjonalny) - (w przypadku użycia do tej akcji sekcji tabela) adres kolumny, w której możesz wybrać wiersze z kontami, które chcesz sprawdzić (kolumna musi być typu wartość logiczna)

Tego kroku akcji można użyć na dwa sposoby:

  • Sprawdzanie pojedynczego konta przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Numer konta i nip będą pobierane z komórek arkusza, a wynik i identyfikator tej akcji dla tego numeru konta będą zwracane do edytowalnych komórek arkusza. W ten sposób można sprawdzić jedno konto na raz, na przykład tak jak poniżej.

mceclip5.pngmceclip6.png

Podgląd:

mceclip7.png

  • Sprawdzanie kilku kont jednocześnie przy użyciu tabeli. Trzeba stworzyć tabelę, w której w jednej kolumnie będą podane numery kont do sprawdzenia, w drugiej kolumnie będą numery nip, a do trzeciej edytowalnej będą zwracane wyniki sprawdzeń. Dodatkowo można dodać do tabeli edytowalną kolumnę filtrującą typu przycisk wyboru, dzięki której będzie można wybrać, które numery chcemy sprawdzić.  Identyfikator akcji może być zwracany zarówno do edytowalnej kolumny w tabeli, jak i do komórki arkusza kalkulacyjnego. W przypadku zwracania identyfikatora do kolumny w tabeli, identyfikator pojawi się tylko w pierwszej komórce tej kolumny.

mceclip8.pngmceclip9.png

Podgląd:

mceclip11.png

lub

mceclip13.pngmceclip14.png

Podgląd:

mceclip15.png

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk