Krok Akcji: Połącz tabele

Łączy każdy zaznaczony wiersz jednej tabeli z każdym zaznaczonym wierszem drugiej tabeli.

Gdzie można użyć akcji:
Workflow, Przycisk

Parametry:
Sekcja źródłowa 1 (typ:tekst) - nazwa pierwszej tabeli, którą chcesz połączyć
Kolumna filtrująca 1 (typ:tekst) - adres kolumny pierwszej tabeli, która będzie określała, które wiersze mają zostać połączone (kolumna musi być typu wartość logiczna)
Sekcja źródłowa 2 (typ:tekst)(argument opcjonalny) - nazwa drugiej tabeli, którą chcesz połączyć
Kolumna filtrująca 2 (typ:tekst)(argument opcjonalny) - adres kolumny drugiej tabeli, która będzie określała, które wiersze mają zostać połączone (kolumna musi być typu wartość logiczna)
Sekcja wynikowa (typ:tekst) - nazwa tabeli, która będzie wynikiem połączenia dwóch innych (komórki tej tabeli muszą być edytowalne i musi być zaznaczona opcja modyfikacja wierszy)

Uwagi: Akcja łączy tabele na podstawie nagłówków kolumn, więc nagłówki w tabelach źródłowych muszą się zgadzać z tabelą wynikową. Jeśli w tabeli wynikowej nie będzie nagłówka takiego jak w jednej z tabel źródłowej to z kolumny o tym nagłówku nie zostaną wzięte dane. Natomiast jeśli w obu tabelach źródłowych będzie taki sam nagłówek, który się zgadza z jednym z nagłówków tabeli wynikowej, to do tabeli wynikowej trafią dane tylko z jednej tabeli źródłowej. Typy komórek tabel muszą być z sobą zgodne.

Przykład:

mceclip0.png

mceclip1.png

Wynik:

mceclip2.png

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk