Jak korzystać z załączników pomiędzy apkami?

W tym samouczku nauczysz się korzystać z załączników za pomocą m.in formuł attachmentnames i attachmenturl.

Stworzymy dwie apki obsługujące przeglądanie kandydatów do pracy - jedna apka będzie zawierała formularz o kandydacie a druga będzie grupowała informacje o wszystkich kandydatach i będzie zezwalała na ich szybki przegląd.

1.Utwórz nową apkę

a)

Dodaj w niej widżety arkusza kalkulacyjnego i załączników. Arkusz powinien mieć dwie kolumny i cztery wiersze. Wypełnij go tak jak poniżej. Ustaw puste pola jako edytowalne.

Będzie to formularz zgłoszeniowy kandydata w którym będzie uzupełniał swoje dane.

b)

Teraz nadaj komórkom B1-B4 aliasy. Możesz to zrobić wpisując we właściwościach komórki, w polu alias wybraną przez siebie nazwę aliasu.(Poniżej przykład dla komórki B1). Aliasów tych użyjemy w dalszej części samouczka.

c)

Teraz w sekcji załączniki w której kandydat będzie dodawał swoje zdjęcie wpisz 'add a suitable photo here'.

2.Dodaj drugi arkusz kalkulacyjny

i wpisz w nim poniższą formułę. Formuła 'attachmentnames' tworzy tablicę nazw załączników z danej sekcji załączników. Z kolei formuła 'first' zwraca pierwszy element z danej tablicy - w naszym przypadku nazwę pierwszego i jedynego  dodanego załącznika. Nadaj komórce z formułą alias photo. Ukryj tę sekcję wpisując w pole widoczności we właścwościach =false.

3.Dodaj teraz sekcję akcji workflow 

i przejdź do zakładki workflow. W niej dodaj jeden nowy stan i nową akcję. Nazwij je tak jak pokazano poniżej.

4.Dodaj twórców

W zakładce "info" dodaj siebie lub 'all' jako twórców draftów.

5.Utwórz drugą apkę

a)

a w niej dodaj sekcję tabeli. Powiąż ją z poprzednio utworzoną apką za pomocą formuły lookup wpisując w pole filtr =lookup(add_candidate), gdzie add_candidate to nazwa pierwszej apki. 

b)

Następnie użyjemy aliasów pól arkusza z poprzedniej apki. Powiąż kolumny tabeli z tymi polami z komórki wpisując je w kolumny tak, jak poniżej :

mceclip0.png

Dzięki temu informacje na temat kandydatów z pierwszej apki będą mogły wyświetlać się w tej.

c)

Dodaj w tabeli jeszcze jedną kolumnę i powiąż ją z arkuszem z pierwszej apki w którym zwracaliśmy nazwę załącznika. To ten którego komórce nadaliśmy alias photo. Używając tego aliasu powiąż kolumnę E tabeli. Jednak abyśmy nie uzyskali samej nazwy dodanego obrazka a link do niego użyj formuły boundattachmenturl wiążąc tę kolumnę z tamtą komórką.

mceclip1.png

6. Sekcja master-detail

a)

Dodaj widżet arkusza kalkulacyjnego i powiąż go z tabelą za pomocą formuły lookup. Arkusz powinien mieć dwie kolumny i 5 wierszy. Następnie uzupełnij pola drugiej kolumny aliasami tak jak w tabeli.

mceclip2.png

b)

Teraz wróć na chwilę do tabeli. Kolumny C-E ustaw jako niewidoczne wpisując w polu 'visibility' =false.

Dzięki tym kilku krokom klikając na jedną z kilku osób(w tabeli po tych zmianach będzie wyświetlało się tylko imię i nazwisko) w tabeli zobaczymy dokładniejsze informacje o tej osobie w arkuszu.

7.Wyświetlanie zdjęcia

Dodaj sekcję obrazu i widżet akcji workflow. W polu 'url' sekcji obraz wpisz adres ostatniej komórki z drugiej kolumny arkusza kalkulacyjnego.

8.Ostatnie zmiany

a)

Przejdź do zakładki workflow i dodaj w niej jeden stan i jedną akcję. Będzie to akcja którą będziemy wykonywali chcąc zakończyć przeglądanie kandydatów. Możesz zatem akcję i stan nazwać przykładowo : 'zakończ' i 'zakończono'.

b)

 Nie możesz sprawdzić działania apki z akcjami workflow używając podglądu. Musisz dodać w tej apce siebie lub 'All' w polu twórcy draftów, a następnie uruchomić draft z widoku moja tablica po przełączeniu się na zakładkę Drafts.

9.Działanie apki

Uruchom teraz apki by sprawdzić jak działają. Zacznij od 'add_candidate'. Uruchom ją kilkukrotnie by dodać kilku kandydatów.

Screen_Shot_01-25-19_at_01.15_PM.PNG

Następnie uruchom drugą apkę i wybierz kandydata z listy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk