Adresowanie komórek i kolumn tabeli

W tym samouczku nauczysz się adresowania komórek i kolumn w tabeli.

1.Utwórz nową apkę 

a)

Dodaj w niej sekcję tabeli z 5 kolumnami. Zaznacz opcję modyfikacji wierszy. Pierwsze trzy kolumny ustaw jako edytowalne. Typ kolumn B-E ustaw na 'waluta'.

b)

Teraz nazwij kolumny kolejno : period, income_2018, income_2019,avg_18_19, round_avg.

c)

Następnie w 4 kolumnie użyj formuły 'average' dla kolumn B i C (=average(B:C)).Jest to formuła obliczająca średnią dla podanego zakresu wartości.

d)

W ostatniej kolumnie użyj formuły 'round' dla właśnie obliczonej średniej (=round(section1.D)). Formuła ta zaokrągla podaną wartość do liczby całkowitej.

Screen_Shot_01-21-19_at_10.13_AM.PNG

2. Dodaj arkusz kalkulacyjny 

a)

Arkusz powinien mieć dwie kolumny i dwa wiersze. W pierwszym wierszu wpisz w jednej komórce 'sum_calc' a w drugiej 'sum_rounded_up'.

b)

W drugiej komórce pierwszej kolumny użyj formuły 'sum' dla kolumny D z wcześniej utworzonej tabeli (=sum(section1.D)). W drugiej komórce drugiej kolumny również użyj formuły sum,ale dla kolumny E tabeli (=sum(section1.E)). Obu komórkom w których są formuły ustaw typ waluty. 

c) przetestuj działanie apki w trybie podglądu

Screen_Shot_01-21-19_at_10.25_AM.PNG

Zauważ teraz jedną ważną cechę kolumn tabeli.W momencie w którym użyliśmy kolumny D w tabeli w której ona się znajduje - w formule 'Round' wówczas traktujemy to tak jakbyśmy do każdego nowego wiersza tabeli kopiowali tę samą formułę. Formuła round w pierwszym wierszu tabeli zaokrągla jedynie jedną wartość z kolumny D.

Natomiast w momencie gdy użyliśmy tego samego adresu 'section1.D' poza tabelą ma ono inne znaczenie. Wówczas section1.D oznacza już nie komórkę w konkretnym wierszu tabeli, lecz całą kolumnę D. Dzięki temu zsumowaliśmy jedną krótką formułą =sum(section1.D) wszystkie wartości z kolumny D.

Screen_Shot_01-21-19_at_10.26_AM.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk