Odświeżanie sekcji - samouczek

W tym samouczku dowiesz się jak korzystać z opcji odświeżania sekcji.

Odświeżanie zobrazujemy na przykładzie prostej aplikacji do wyszukiwania danych.

 

1.Lista

 Na początku stwórz nową listę - 'PANSTWA'. Będzie to lista zawierająca informacje o państwach świata. Możesz posłużyć się gotowymi danymi z poniższej tabeli.

Kanada Ameryka Płn. b.wysoko rozwinięte  36708083
Meksyk Ameryka Płn. wysoko rozwinięte  124574795
Stany Zjednoczone Ameryka Płn. b.wysoko rozwinięte  326079000
Boliwia Ameryka Płd. średnio rozwinięte  11071000
Paragwaj Ameryka Płd. średnio rozwinięte  6943739
Brazylia Ameryka Płd. wysoko rozwinięte  207679000
Egipt Afryka średnio rozwinięte  94800000
Mozambik Afryka słabo rozwinięte  26573706
Erytrea Afryka słabo rozwinięte  5933000
Tunezja Afryka wysoko rozwinięte  11403800
Nepal Azja średnio rozwinięte  30485798
Afganistan Azja słabo rozwinięte  35530000
Chiny Azja wysoko rozwinięte  1390080000
Korea Płd. Azja b.wysoko rozwinięte  51454000
Holandia Europa b.wysoko rozwinięte  17108799
Mołdawia Europa średnio rozwinięte  3553100
Turcja Europa wysoko rozwinięte  82835090
Australia Australia i Oceania b.wysoko rozwinięte  24511800
Indonezja Australia i Oceania średnio rozwinięte  261989000

Nazwij pola tabeli tak jak poniżej i wybierz dla nich właściwe typy.

 

2.Sekcje

2.a

Stwórz nową apkę i dodaj w niej nową sekcję arkusza kalkulacyjnego z dwoma kolumnami. Uzupełnij ją tak jak poniżej a komórkę B1 powiąż z polem 'kontynenty' z listy państw poprzez naciągnięcie go z zakładki 'dane', listy 'panstwa'.

2.b

Dodaj nową sekcję tabeli i powiąż ją z listą państw poprzez wybranie nazwy listy w zakładce 'dane' i przeciągnięcie jej do sekcji. Następnie kolumny tabeli powiąż z polami listy poprzez naciągnięcie nazw pól do kolumn tabeli.Zmień nagłówki kolumn na takie jak poniżej.

2.c

Chcemy aby w tabeli wyświetlały się informacje o krajach z wybranego w arkuszu kontynentu. W tym celu musimy uzupełnić formułę lookup dla tabeli o kryterium wyszukiwania.

=LOOKUP(PANSTWA,kontynent=SECTION1.B1)

 

3.Workflow

Dodaj widżet akcji workflow.

Stwórzmy teraz prosty workflow. Będzie się on składał z dwóch stanów: 'wysłano' i 'zatwierdzono' oraz z dwóch akcji 'wyślij' i 'zatwierdź'. 

Na wejściu do stanu 'wysłano' dodaj krok akcji 'dodaj edytorów'. Umieść w nim siebie jako edytora.

 

4.Tryb odświeżania

a) po zmianie

To domyślnie ustawiony tryb odświeżania.

W naszym przypadku będzie to oznaczało, że odświeżenie sekcji tabela nastąpi zawsze tylko po zmianie wyboru kontynentu w sekcji arkusza. Nawet jeśli dodalibyśmy nowy kraj do listy 'panstwa' to odświeżenie by nie nastąpiło. Oznacza to również, że po zmianie stanu również nie nastąpi odświeżenie. 

Start:

Wysłano:

Zawartość tabeli uległa odświeżeniu dopiero po zmianie wyboru kontynentu. 

b) zawsze

Ustaw tryb odświeżania 'zawsze' dla tabeli. Sprawia on, że zawartość sekcji zmienia się zarówno po zmianie wyboru kontynentu jak i po zmianie zawartości listy z której czerpiemy dane(zmiany listy widzimy po kolejnym otwarciu aplikacji).

Start:

Teraz dodajmy jeden kraj europejski do listy 'panstwa'.

W następnym stanie nowy kraj się wyświetla:

c) manualny

Manualny tryb odświeżania przyda się w momencie w którym mamy np. kilka kryteriów wyszukiwania np. oprócz kontynentu jeszcze poziom rozwoju. Jeżeli chcemy najpierw wybrać wszystkie kryteria a dopiero potem uzyskać wyniki to ten tryb będzie dla nas najlepszym wyborem.

Dodajmy zatem drugie kryterium wyszukiwania. W kolejnym wierszu arkusza wpisz 'wybierz poziom'. Powiąż pole B2 arkusza z polem 'poziom' z listy państw.

Zmień pole „tryb odświeżania” tabeli na „Manualny”

Następnie do formuły lookup dla tabeli dopisz kryterium wyszukiwania dotyczące poziomu.

=LOOKUP(PANSTWA,kontynent=SECTION1.B1 && poziom=section1.b2)

Aby używać trybu manualnego dodajmy widżet przycisku. Dodajmy podpis 'szukaj' na przycisku oraz krok akcji 'odśwież powiązania sekcji'. W polu 'sekcje' tego kroku wpisz section2 - sekcję tabeli.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk