Jak importować/ eksportować dane z sekcji?

W tym samouczku dowiesz się jak importować dane do sekcji oraz jak wyeksportować z niej dane.

Jeśli nie chcesz tworzyć własnego pliku do zaimportowania pobierz załącznik 'dane' (znajduje się na dole strony). Są to dane używane w tym samouczku.

1.Formularz raportu

Dodaj nowy widżet tabeli. Nazwij ją 'raport_roczny'. Kolumny nazwij kolejno: czas,sprzedaż(szt.), cena za szt. oraz dochód. Pierwsze trzy kolumny oznacz jako edytowalne. Zmień typ 3 ostatnich kolumn na 'liczba'. Zaznacz opcję 'modyfikacja wierszy'. Dochód będzie iloczynem ceny za sztukę i ilości sztuk więc wpisz w tej kolumnie formułę : =b*c .

Screen_Shot_09-26-18_at_03.53_PM.PNG

2. Średnia

2.a

Dodaj nową sekcję arkusza kalkulacyjnego z dwoma komórkami. W pierwszej z nich wpisz 'średni dochód' a w drugiej formułę obliczającą ten dochód i zmień jej typ na 'Liczba':

=sum(Raport_roczny.D)/12

Screen_Shot_09-26-18_at_03.56_PM.PNG

2.b

Chcemy aby komórki w kolumnie dochód zmieniały kolor w zależności od tego czy obliczony w nich dochód jest powyżej rocznej średniej czy poniżej. W tym celu posłużymy się formatowaniem warunkowym (więcej o formatowaniu warunkowym).

W tym celu tworzymy nowy arkusz kalkulacyjny z 2 komórkami w pierwszej wpisujemy 'poniżej średniej', ustawiamy kolor tej komórki oraz zapisujemy jej styl (nazwa - styl1). W analogiczny sposób robimy drugą komórkę.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.00_PM.PNG

Dla kolumny dochód w opcjach pola 'styl' wybierz 'wylicz styl używając formuły'.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.02_PM.PNG

Wstaw w pole 'formuła stylu' poniższą formułę:

=if(D>=SECTION2.A2,'styl2','styl1')

3.Workflow (opcjonalnie)

Dodaj widżet akcji workflow. Więcej o Workflow w znajdziesz tutaj. Przejdź do zakładki workflow i tam dodaj jeden stan 'wysłano' oraz jedną akcję 'wyślij raport'. Dodaj siebie jako twórcę apki i zapisz zmiany.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.06_PM.PNG

4.Import/eksport

Teraz uruchom swoją apkę. Cała tabela powinna być pusta i mieć jeden wiersz.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.08_PM.PNG

Teraz kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję 'wczytaj z excel'a/.csv'a'. 

Screen_Shot_09-26-18_at_04.12_PM.PNG

Wybierz plik w którym są dane które wypełnią 3 pierwsze kolumny tabeli na zasadzie dopasowania np. kolumna A do kolumny A, zawartość kolumny B do B itd. Na podstawie zaimportowanych danych apka powinna policzyć dochód i oznaczyć komórki tabeli właściwymi kolorami.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.12_PM_001.PNG

Skoro teraz apka wykonała odpowiednie obliczenia możemy wyeksportować nasze dane klikając tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję 'eksportuj do .csv'a'.

Screen_Shot_09-26-18_at_04.15_PM.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk