Zaawansowane ustawienia workflow

W tym samouczku dowiesz się jak używać zaawansowanych ustawień workflow takich jak: widoczność i warunek wykonania akcji, potwierdzenie akcji, komunikat błędu oraz kroku akcji 'ustaw wartość w komórce'.

Działanie tych ustawień zobaczysz na przykładzie aplikacji do zbiorowego głosowania.

 

1. Zacznij

1.a

Zacznij od stworzenia nowej aplikacji i dodania w niej widżetu arkusza kalkulacyjnego z jedną komórką. W komórce tej wpisz przedmiot głosowania np. "Czy jesteś za zmianą godzin pracy na 9.00-17.00?".

1.b

Stwórz nowy arkusz kalkulacyjny i w jego pierwszej  komórce wpisz wartość 0. Ustaw typ tej komórki na 'liczba' i ustaw ją na edytowalną.

1.c

Dodaj jeszcze jeden arkusz kalkulacyjny i w pierwszych komórkach jego kolumn wpisz 'głosy na tak' oraz 'głosy na nie'. Pod spodem w obu kolumnach wpisz wartość zero i ustaw typ tych komórek na 'liczba' oraz edytowalne.

Screen_Shot_09-24-18_at_01.10_PM.PNG

Dodaj widżet akcji workflow.

 

2.Workflow

2.a

Stwórz nowy stan 'decyzja' i prowadzącą do niego ze startu akcję 'wyślij'. Dodaj jeszcze dwie akcje 'Tak' oraz 'Nie' wychodzące i wracające do stanu 'decyzja'. W stanie decyzja w polu 'Edytor' zaznacz 'wielu'. Taki zabieg jest potrzebny, gdyż w przypadku opcji 'jeden' pierwsza osoba która weszłaby do aplikacji odebrałaby uprawnienia pozostałym osobom.

Screen_Shot_09-24-18_at_01.17_PM.PNG

2.b

dodaj na wejściu do stanu 'decyzja' krok akcji 'ustaw edytorów' lub 'dodaj edytorów'. Teraz w polu edytorzy możesz ustawić all- wtedy wszyscy użytkownicy twojej strony będą głosowali lub wybierz konkretnych wpisując ich emaile w kolejnych komórkach arkusza section2.

Screen_Shot_09-24-18_at_01.23_PM_001.PNGScreen_Shot_09-24-18_at_01.23_PM.PNG

Ustaw tę sekcję jako niewidoczną wpisując w polu widoczność =false.

Screen_Shot_09-24-18_at_01.58_PM.PNG

 

2.c

Przy takich ustawieniach workflow jakie tu mamy akcje 'Tak' i 'Nie' będzie można wykonywać w nieskończoność. Należy sprawić aby łączna liczba wykonań tych akcji była równa liczbie głosujących. W przypadku tego głosowania mamy jedynie dwóch głosujących. Zatem chcemy aby decyzja tak lub nie została podjęta dwa razy. Dodajmy więc jeszcze jeden komplet akcji 'tak' i 'nie' i stan do którego prowadzą - 'zakończono'. 

Screen_Shot_09-24-18_at_03.31_PM.PNG

Chcemy sprawić aby po ostatnim głosującym(w tym przypadku po drugim) aplikacja przechodziła w stan 'zakończono'.

2.d

Jednak w tym momencie zamiast jednego kompletu 'tak' i 'nie' wyświetlimy 2 komplety. Zanim to zmienimy potrzebujemy dodać jeszcze jedną rzecz. Jest nią krok akcji 'ustaw wartość w komórce' na wejściu do stanu 'decyzja'. Uzupełnij jej ustawienia jak poniżej:

Screen_Shot_09-24-18_at_01.45_PM.PNG

Taki zabieg sprawi że przy każdym otwarciu przez użytkownika tej apki wartość początkowo ustawiona na 0 będzie się zwiększała o 1. Korzystając z takiego licznika możemy postawić warunki dla kompletów 'tak' i 'nie'.

2.e

W pierwszym komplecie akcji 'tak' i 'nie' w polu widoczność akcji wpisz następującą formułę:

=section2.a1<2

w przypadku w którym masz dwóch głosujących. Jeżeli jest ich więcej zastąp 2 w formule odpowiednią liczbą -łączną liczbą głosujących.

Screen_Shot_09-24-18_at_01.49_PM.PNG

Screen_Shot_09-24-18_at_01.49_PM_001.PNG

Natomiast w drugim zestawie wpisz identyczną formułę zamieniając jedynie znak mniejszość na znak równości:

=section2.a1=2

Screen_Shot_09-24-18_at_01.51_PM.PNGScreen_Shot_09-24-18_at_01.51_PM_001.PNG

 

3.Podliczanie głosów

Abyśmy wiedzieli na koniec ile osób było za a ile przeciw konkretnej decyzji musimy za każdym 'tak' i 'nie' zwiększać wartości w sekcji 3.

Screen_Shot_09-24-18_at_02.34_PM.PNG

Aby to zrobić w każdej akcji 'tak' i w każdej akcji 'nie' dodaj krok akcji 'ustaw wartość w komórce'. Każdą z nich uzupełnij następująco:

Dla akcji 'tak':

Screen_Shot_09-24-18_at_02.36_PM.PNG

Dla akcji 'nie':

Screen_Shot_09-24-18_at_02.36_PM_001.PNG

 

4.Jedna osoba - jeden głos

Aby jeden użytkownik miał możliwość zagłosować tylko raz musimy wprowadzić odpowiednie zmiany.

4.a

Najpierw do naszego arkusza z adresami email (section2) dodaj nowe wiersze- tak aby łącznie miał ich 6. Następnie wiersz czwarty ustaw jako edytowalny i pozostaw pusty.

4.b

Wróc teraz do zakładki workflow i do każdej akcji 'tak' i 'nie' dodaj jeszcze jeden krok akcji 'ustaw wartość w komórce. Komórką tą będzie pusta utworzona właśnie komórka w arkuszu drugim. Wartością natomiast będzie formuła umieszczająca w tej komórce adres email aktualnie głosującego użytkownika. W tej komórce po każdym zagłosowaniu będą pojawiały się adresy email głosujących.

Formuła : =CONCAT(section2.a4,CURRENTUSEREMAIL(),';')

Screen_Shot_09-24-18_at_02.51_PM.PNG

4.c

Teraz możemy na podstawie wartości komórki(wpisanych adresów email) wykluczyć użytkownika który już głosował - jego adres będzie już obecny w komórce. 

Wobec takich wniosków wpiszmy w piątym wierszu drugiej sekcji następującą formułę:

=(FIND(SECTION4.A4,CURRENTUSEREMAIL())=0)

Ustaw Typ tej komórki jako 'Przycisk wyboru'.

Formuła ta sprawdza czy adres email obecnego użytkownika znajduje się wśród osób które już zagłosowały (osób wymienionych w wierszu 4).

Teraz musimy takiemu użytkownikowi uniemożliwić wykonanie akcji. Wobec tego umieśćmy tę formułę w polu 'warunek wykonania' dla każdej akcji 'tak' i 'nie'.

Możemy to zrobić albo poprzez skopiowanie tej formuły i wklejenie jej w pole warunku albo poprzez odwołanie do adresu tego gdzie jest wpisana - wówczas musimy wpisać jedynie :

=section2.a5

 

4.d

Teraz napiszmy jeszcze komunikat błędu, który jest napisem wyświetlającym się w momencie gdy warunek wykonania akcji nie jest spełniony. W naszym przypadku jest to próba głosowania po raz drugi. Wpiszmy taki komunikat w komórce A6 sekcji 2. Może być to np.: Nie możesz głosować dwa razy.

mceclip1.png

Następnie wpiszmy odwołanie do tej komórki w polu 'komunikat błędu' dla każdej akcji 'tak' oraz 'nie'.

=section2.a6

Screen_Shot_09-24-18_at_03.06_PM.PNG

 

5.Potwierdzenie

Ostatnią rzeczą jaką możemy zrobić jest dodanie potwierdzenia dla akcji 'nie'. Potwierdzenie w naszej apce będzie to okienko które pojawi się u użytkownika który zagłosował na 'nie'. 

Zaznacz opcję potwierdzenie a w tytule potwierdzenia wpisz np.: Napisz dlaczego. Chcemy aby osoba głosująca przeciwko decyzji wyjaśniła swoje powody.

Screen_Shot_09-24-18_at_03.10_PM.PNG

6.Sprawdź

Teraz już tylko dodaj siebie jako twórcę apki, zapisz ją i uruchom aby sprawdzić jak działa.

Screen_Shot_09-24-18_at_03.12_PM.PNG

Screen_Shot_09-24-18_at_03.12_PM_001.PNG

Próba głosowania po raz drugi:

Screen_Shot_09-24-18_at_03.13_PM.PNG

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk