Jak zrobić aplikację typu 'kreator'?

W tym samouczku nauczysz się jak można wykorzystać kroki akcji 'ustaw wartość w komórce' oraz 'dodaj wiersz tabeli' poprzez stworzenie prostej aplikacji typu 'kreator'.

Nasza aplikacja typu wizard będzie składała się z trzech etapów i będzie służyła do zarezerwowania biletu na pociąg lub na samolot.

Etapy będziemy zmieniać przy pomocy przycisków i przypisanych do nich kroków akcji 'ustaw wartość w komórce'.

 

1.Etap pierwszy

1.a

Stwórz nowy arkusz kalkulacyjny i nazwij go 'transport'. Wystarczy że będzie miał on jedną kolumnę. W pierwszej komórce wpisz 'wybierz środek transportu'. Dla drugiej komórki wybierz typ 'lista rozwijana' oraz edytowalna i w polu 'elementy' wpisz następującą formułę:

=array('pociąg', 'samolot')

Formuła ta sprawi, że wpisane przez nas w cudzysłowie elementy będą elementami listy rozwijanej. 

Screen_Shot_09-26-18_at_09.23_AM.PNGScreen_Shot_09-26-18_at_09.24_AM.PNG

1.b

Stwórz nowy arkusz kalkulacyjny i nazwij go 'etap'. Będzie miał on tylko jedną komórkę, którą musisz oznaczyć jako edytowalną.  Ustaw także Typ komórki  jako "Liczba". Wpisz w niej liczbę 1.

Wartość tej komórki będzie determinowała w którym etapie jesteśmy, a tym samym które sekcje są widoczne a które nie.

1.c

Teraz dodaj nową sekcję arkusza kalkulacyjnego i nazwij ją 'formuly'. Będziemy jej używali po to,by nie przepisywać lub kopiować wielokrotnie długich formuł. Od razu ustaw ją jako niewidoczną wpisując =false w polu widoczności oraz usuń wszystkie kolumny poza jedną.

1.d

Nadaj wszystkim komórkom sekcji 'formuly' typ 'przycisk wyboru'. Wpiszmy teraz do sekcji 'formuly' formułę określającą widoczność dla elementów etapu pierwszego:

=etap.A1=1

Screen_Shot_09-26-18_at_09.36_AM.PNG

1.e

Dodaj teraz pierwszy przycisk który pozwoli na przejście z etapu pierwszego do etapu drugiego. Zmień mu nagłówek na 'wybierz'. Dodaj w nim krok akcji 'ustaw wartość w komórce'. W polu 'adres komórki' wpisz etap.a1 a w polu wartość =2. 

Screen_Shot_09-26-18_at_10.30_AM.PNG

1.f

Teraz nadaj przyciskowi 'wybierz' i arkuszowi 'transport' formułę z pierwszej komórki arkusza 'formuly'. Zrób to poprzez wpisanie = i adresu tej komórki w polu 'widoczność'.

Screen_Shot_09-26-18_at_09.43_AM.PNG

 

2.Etap drugi

2.a

Etap drugi będzie polegał na wyborze cech dojazdu charakterystycznych dla danego środka transportu - będziemy mieli inne sekcje dla pociągu, a inne dla samolotu.

Wobec tego dodajmy od razu do arkusza formuly odpowiednie formuly:

=etap.a1=2 && transport.a2='samolot'

=etap.A1=2 && transport.a2='pociąg'

&& to połączenie warunków : numeru etapu i nazwy wybranego transportu. 

2.b

Stwórzmy teraz sekcje dla samolotu. Dodaj nowy arkusz kalkulacyjny z dwoma komórkami i nazwij go 'linie'. W pierwszej komórce wpisz 'wybierz linie'. Określ typ komórki drugiej jako 'lista rozwijana' i edytowalna a w polu elementy przy pomocy formuły array wpisz kilka nazw linii lotniczych np.:

Screen_Shot_09-26-18_at_09.56_AM.PNG

2.c

Stwórzmy jeszcze jedną sekcję dla samolotu z dwoma kolumnami o nazwie 'samolot_trasa'. W pierwszej wpisz kolejno: wybierz trasę, miejsce wylotu, miejsce przylotu, przesiadki. Pierwszą komórkę drugiej kolumny pozostaw tak jak jest a pozostałe ustaw jako edytowalne. W ostatniej ustaw typ jako lista rozwijana i za pomocą array dodaj opcje 'z przesiadkami' i 'bez przesiadek'.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.00_AM.PNG

2.d

Teraz stwórzmy sekcje pociągu. Pierwsza z nich to arkusz o nazwie 'pociag_trasa' powinna mieć dwie kolumny. W pierwszej wpisz kolejno: wybierz pociąg, rodzaj pociągu, z, do. W drugiej komórki 2, 3 i 4 ustaw jako edytowalne. Dla 2 komórki ustaw typ 'lista rozwijana' i korzystając z formuły array dodaj różne rodzaje pociągów do wyboru np.:

Screen_Shot_09-26-18_at_10.05_AM.PNG

Dodaj drugi arkusz kalkulacyjny o nazwie 'bilet'. Powinien mieć jedną kolumnę z dwoma komórkami. W pierwszej wpisz 'wybierz bilet' a w drugiej dodaj rodzaje biletów wybierane z listy rozwijanej. Ustaw tę komórkę jako edytowalną.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.07_AM.PNG

2.e

Skoro mamy już odpowiednie sekcje to przypiszmy im odpowiednie warunki widoczności. Dla obu sekcji samolotu będzie to formuła w komórce A2 a dla obu sekcji pociągu w komórce A3 z arkusza formuly.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.11_AM.PNGScreen_Shot_09-26-18_at_10.12_AM.PNG

2.f

W aplikacjach typu 'kreator' użytkownik może swobodnie przemieszczać się między etapami. W takim razie oprócz stworzenia przycisku z nagłówkiem 'rezerwuj' musimy także stworzyć przycisk z nagłówkiem 'cofnij'. Dodajmy zatem nową formułę widoczności do arkusza 'formuly':

=etap.A1=2

Nadajmy ją obu przyciskom.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.20_AM.PNG

Dla przycisku cofnij musimy dodać krok akcji zmieniający etap na pierwszy. Będzie to krok 'ustaw wartość w komórce' dla komórki w arkuszu 'etap'.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.29_AM.PNG

Dla przycisku rezerwuj adres komórki wypełniamy tak samo zmieniamy jedynie wartość na =3.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.29_AM_001.PNG

2.g

Sprawdźmy jak całość działa.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.24_AM.PNGScreen_Shot_09-26-18_at_10.23_AM.PNG

 

3.Etap trzeci

3.a

 Chcielibyśmy aby w etapie trzecim nim wyświetlał się komunikat o udanej rezerwacji, przycisk powrotu oraz jej podsumowanie. Aby coś wyświetlało się w etapie trzecim napiszmy odpowiednią formułę w arkuszu 'formuly':

=etap.a1=3

3.b

Zacznijmy od komunikatu. Dodaj nowy arkusz i nazwij go 'komunikat'. Wystarczy aby miał on jedną komórkę. W niej wpisz zdanie potwierdzające rezerwację np.:

Gratulacje, twoja rezerwacja zakończyła się powodzeniem.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.27_AM.PNG

3.c

Dodaj nowy widżet tabeli z pięcioma kolumnami i nazwij go 'podsumowanie'. Nadaj kolumnom odpowiednie nagłówki we właściwościach widżetu:

Screen_Shot_09-26-18_at_10.33_AM.PNG

Wszystkie kolumny ustaw jako edytowalne i zezwól na modyfikację wierszy.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.38_AM.PNG

Teraz zarówno tabeli jak i komunikatowi przypisz formułę widoczności w etapie trzecim.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.39_AM.PNG

3.d

Teraz aby w tabeli podsumowania móc wyświetlić dane rezerwacji musimy do przycisku 'rezerwuj' dodać krok akcji 'dodaj wiersz tabeli'. W polu 'sekcja' wpisz podsumowanie a w polu 'tablica danych wiersza' wpisz poniższą formułę. Formuła ta wpisuje do tabeli dane rezerwacji z różnych sekcji w zależności od tego jaki środek transportu wybraliśmy.

=if(transport.A2='pociąg',array('pociąg',pociag_trasa.B2,pociag_trasa.B3,pociag_trasa.B4,bilet.A2),array('samolot',linie.A2,samolot_trasa.B2,samolot_trasa.B3,samolot_trasa.B4))

Screen_Shot_09-26-18_at_10.52_AM.PNG

3.e

Dodaj nowy przycisk i nazwij go 'cofnij2' oraz nadaj mu nagłówek 'wróć'. Ustaw jego widoczność na widoczny w trzecim etapie. Wypełnij ustawienia tak,aby przycisk powodował powrót do etapu drugiego.

Screen_Shot_09-26-18_at_11.24_AM.PNG

Na koniec ustaw sekcję etap jako niewidoczną. Zapisz zmiany.

Screen_Shot_09-26-18_at_10.54_AM.PNG

 

 

4.Test

Teraz możesz swobodnie poruszać się między etapami.

Sprawdź jak działa aplikacja!

Screen_Shot_09-26-18_at_10.55_AM.PNGScreen_Shot_09-26-18_at_10.56_AM.PNG

Screen_Shot_09-26-18_at_11.25_AM.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk