Jak stworzyć sekcję typu master-detail?

W tym samouczku dowiesz się jak tworzyć sekcje master-detail oraz jak wywołać jedną aplikację z drugiej.

Stworzysz dwie aplikacje- jedną z formularzem zmiany w pracy a drugą z wyborem do kogo chcesz wysłać formularz. Aplikacja z wyborem będzie uruchamiała tę z formularzem.

 

1. Stwórz rozsyłającą aplikację - nazwij ją 'ROZSYLANIE_FORMULARZY'

1.a

Dodaj w niej dwa widżety - arkusza i tabeli. Powiąż tabelę z listą 'sysuser'. Jest to lista systemowa zawierająca informacje o wszystkich użytkownikach twojej strony qalcwise. Kolejne kolumny powiąż z polami listy: email, name, isactive.

1.b

Ukryj kolumny B i C tabeli wpisując =false w rubryce widoczności. 

Screen_Shot_09-19-18_at_04.35_PM.PNG

1.c

Pierwszy wiersz arkusza potraktuj jako nagłówkowy - wpisz w nim odpowiednie nagłówki (Email, Nazwa użytkownika, Czy jest aktywny). Powiąż sekcję arkusza z tabelą. Należy to zrobić poprzez wpisanie formuły lookup w rubryce 'Filtr'.

Screen_Shot_09-20-18_at_01.09_PM.PNG

Teraz pola arkusza powiąż z polami tabeli poprzez wpisanie ich nazw ręcznie poprzedzając je znakiem równości:

Screen_Shot_09-20-18_at_01.10_PM.PNG

1.d

Ustaw typ komórki zawierającej pole 'isactive' na przycisk wyboru (w tabeli i arkuszu kalkulacyjnym) . 

To co właśnie stworzyłeś to sekcja master-detail-  specjalny typ sekcji złożony z tabeli i arkusza, w którym z mniejszej sekcji tabeli(master) wybieramy element, o którym informacje szczegółowe(detail) wyświetlamy w arkuszu (więcej na ten temat tutaj).

 

2. Formularz zmiany 

2.a

Stwórz nową aplikację - nazwij ją 'ZMIANA'. Dodaj widżet tabeli. Zmień jej nagłówki na kolejno: godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia oraz czas trwania[godz].

2.b

Ustaw typ dwóch pierwszych kolumn na 'Data i czas'. W trzeciej kolumnie ustaw typ jako liczba i wpisz formułę jak poniżej. Będzie ona obliczała czas trwania zmiany. Zaznacz opcję 'Modyfikacja wierszy' kolumny A i B, oraz ustaw je jako 'Edytowalne'.

Screen_Shot_09-20-18_at_12.52_PM.PNG

 

3.Parametr

3.a

Parametrem który zostanie przekazany do tej aplikacji z drugiej jest email wybranego pracownika. Musimy to określić w informacjach o naszej aplikacji. Należy zatem dodać nowy parametr wejściowy typu tekst.

Screen_Shot_09-19-18_at_04.48_PM.PNG

3.b

Teraz zapisz zmiany i wróć do pierwszej apki 'ROZSYLANIE_FORMULARZY'. W niej dodaj nowy widżet 'Przycisk' i wpisz w polu 'Nagłówek' słowo 'wybierz'. Kliknij na niego dodaj akcję 'uruchom apkę z jednym parametrem'. Rozwiń opcje akcji i wpisz nazwę drugiej apki, nazwę parametru (adres komórki arkusza w którym wpisane jest =EMAIL) oraz pole w którym znajduje się email- wartość parametru jaką będziemy przekazywać.

Screen_Shot_09-19-18_at_04.55_PM.PNGScreen_Shot_09-19-18_at_04.57_PM.PNG

 

4.Workflow

Zapisz tą apkę i wróć do drugiej – 'ZMIANA'. Dodaj w niej widżet akcji workflow.

4.a

W zakładce workflow utwórz 3 nowe stany:

-wysłano

-potwierdzono

-odrzucono

4.b

Utwórz trzy akcje:

-zapytaj pracownika

-potwierdź 

-odrzuć

Całość powinna wyglądać tak:

Screen_Shot_09-20-18_at_10.00_AM.PNG

5.Przekazanie parametru

5.a

Dodaj nowy arkusz kalkulacyjny z jedną kolumną. Wpisz w nim zapytanie do pracownika np. "Czy możesz przyjść na tę zmianę?".

5.b

W drugiej komórce będzie się wyświetlał email pracownika do którego wysyłamy zapytanie. Aby tak było wpisz w tej komórce formułę: =input() i w nawiasach umieść nazwę parametru.

Screen_Shot_09-20-18_at_10.11_AM.PNG

 

5.c

Wróć teraz na chwilę do zakładki Workflow i tam dodaj krok akcji do akcji 'zapytaj pracownika'. Krokiem tym będzie 'ustaw edytorów'. W polu edytorzy wpisz adres komórki którą stworzyliśmy w poprzednim punkcie. Służy to temu by akcje 'potwierdź' lub 'odrzuć' wykonał tylko pracownik do którego wysłaliśmy zapytanie.

Screen_Shot_09-20-18_at_01.05_PM.PNG

6.Działanie

Teraz sprawdź jak działa twoja apka. Możesz to zrobić poprzez przycisk 'preview' lub poprzez zwykłe uruchomienie aplikacji. Jeśli zamierzasz ją uruchomić pamiętaj by przedtem dodać siebie jako twórcę obu aplikacji.

Aplikacja działająca poprawnie powinna po kliknięciu przycisku 'wybierz' uruchamiać aplikację z formularzem.

Screen_Shot_09-20-18_at_10.22_AM.PNGScreen_Shot_09-20-18_at_10.28_AM.PNG

Screen_Shot_09-20-18_at_10.30_AM.PNG

 

A co jeżeli.. chcielibyśmy wysłać taki formularz do wszystkich pracowników jednocześnie? Można oczywiście po kolei klikać wszystkie kontakty, ale jest także inny sposób.

Jest on bardzo prosty.

 

7.Dystrybucja apki

7.a

Otwórz apkę rozsyłającą. Dodaj w kolumnie A tabeli alias 'Email'. Dodaj w niej widżet akcji workflow. Następnie przejdź do zakładki workflow i dodaj tam jedną akcję i jeden stan: 'wyślij wszystkim' oraz 'wysłano'.

Screen_Shot_09-20-18_at_03.13_PM.PNG

Screen_Shot_09-20-18_at_03.14_PM.PNG

7.b

Dodaj krok akcji 'rozdystrybuuj apkę' na akcji do akcji 'wyślij wszystkim'. Wejdź w opcje tego kroku akcji i tam uzupełnij nazwę aplikacji, sekcję tabeli oraz alias komórki w której znajduje się email. 

Screen_Shot_09-20-18_at_03.15_PM.PNG

 

8.Parametr czasu

Teraz chcielibyśmy wysyłać każdemu pracownikowi godziny tej nieobsadzonej zmiany, ale nie możemy tego zrobić poprzez formularz. Zróbmy to więc w apce rozsyłającej.

8.a

Do tabeli dodaj dwie kolumny z prawej. Są nam potrzebne by przekazać parametry czasu rozpoczęcia i zakończenia zmiany.  Nadaj im aliasy 'godz_start' i 'godz_koniec' oraz ustaw je jako edytowalne. Zmień nagłówki tych kolumn na 'początek zmiany' i 'koniec zmiany'. Przypisz im typ 'Data i czas'. 

8.b

Zapisz apkę rozsyłającą i przejdź do apki z formularzem. Dodaj dwa nowe parametry wejściowe o takie samej nazwie jak nadane przed chwilą aliasy: 'godz_start' i 'godz_koniec'. Ustaw ich typ jako 'Data i czas'.

Screen_Shot_09-20-18_at_03.22_PM.PNG

8.c

W kolumnach A i B formularzu wpisz formułę input, a w jej nawiasach umieść nazwy parametrów które zostaną do nich przekazane.

 Screen_Shot_09-20-18_at_03.24_PM.PNG

 

Dzięki tym zmianom masz teraz dwie możliwości wysyłania zapytania o zmianę: do wszystkich na raz, z wcześniej ustawionymi godzinami lub do pojedynczego pracownika, ustawiając je później. Wysyłanie do wszystkich wygląda następująco:

Screen_Shot_09-20-18_at_03.47_PM.PNG

Screen_Shot_09-20-18_at_03.48_PM.PNG

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk