Jak modyfikować dane w aplikacji?

Dane w bazie są przechowywane w postaci list i tabel danych.

W tym samouczku dowiesz się jak z poziomu aplikacji dodawać,zmieniać i usuwać dane w bazie.

Do naszych celów wykorzystamy listę 'Kraje' zawierająca dane na temat wybranych krajów europejskich (możesz ją skopiować z tego samouczka).

1.Projekt

1.a

Stwórz nową aplikację. Dodaj dwa widżety: tabeli i arkusza kalkulacyjnego. Powiąż tabelę z listą 'Kraje'. Przeciągnij pola listy do tabeli. Ustaw modyfikację wierszy.

1.b

Ukryj trzy ostatnie kolumny wpisując w pole widoczność =false. Zmień nagłówek kolumny A na 'Kraje' i pogrub go (w stylu nagłówku). W arkuszu kalkulacyjnym usuń kolumny tak by została tylko jedna.

1.c

W pierwszej komórce kolumny arkusza wpisz 'Dodaj, usuń lub zmodyfikuj dane' i pogrub ten tekst.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.55_AM.PNG

1.d

W kolejnych wierszach uzupełnij nazwy pól danych które zostaną przypisane do tych komórek, czyli kolejne pola z listy 'Kraje' :

kraje.nazwa_kraju, kraje.stolica, kraje.ilosc_mieszkancow, kraje.grupa. 

Przy ilości mieszkańców ustaw typ na liczbę. Ustaw też komórki jako edytowalne.

Screen_Shot_09-21-18_at_10.24_AM.PNG

1.e

Powiąż sekcję arkusza kalkulacyjnego z tabelą używając formuły lookup w rubryce 'Filtr'.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.57_AM.PNG

Następnie komórki arkusza powiąż z kolumnami tabeli wpisując znak równości i nazwę kolumny:

Screen_Shot_09-21-18_at_11.58_AM.PNG

1.f

Zmień typ komórki A4 (tej zawierającej ilość mieszkańców) na 'Liczba'.

Dodaj też we właściwościach komórek nazwy pól danych z listy tak jak to zrobiłeś w tabeli.

Screen_Shot_09-21-18_at_10.54_AM.PNG

2.Workflow

2.a

Dodaj widżet akcji workflow. Przejdź do zakładki workflow i dodaj tam nową akcję która wychodzi ze startu i do niego wraca. Nazwij ją 'Dodaj lub modyfikuj'.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.09_AM.PNG

Jest to akcja dzięki której będziemy mogli dodawać nowe wiersze do listy lub je modyfikować.

Każda lista działa według unikatowych wartości które charakteryzują konkretny wiersz- są to klucze. W naszym przypadku takim kluczem jest nazwa kraju. Jeżeli dodamy kraj który nie figuruje w liście to automatycznie dodamy nowy wiersz. Jeśli zmienimy inne rubryki niż nazwa kraju to zmienimy informacje o tym istniejącym kraju. 

2.b

Dodaj do tej akcji krok akcji: 'zapisz do bazy' na akcji. Uzupełnij w opcjach kroku nazwę arkusza kalkulacyjnego i nazwę listy.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.59_AM.PNG

2.c

Dodaj jeszcze jedną akcję także wychodzącą i wracającą do startu. Nazwij ją 'usuń' i dodaj do niej krok akcji 'usuń z bazy' na akcji. W opcjach uzupełnij rubrykę 'Sekcja' nazwą arkusza kalkulacyjnego.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.59_AM_001.PNG

2.d

Do obu akcji dodaj krok 'odśwież stronę' w po workflow. Sprawi on że po każdej zmianie danych- dodaniu, usunięciu lub modyfikacji strona automatycznie się odświeży. 

Screen_Shot_09-21-18_at_11.20_AM.PNGScreen_Shot_09-21-18_at_11.20_AM_001.PNG

 

3.Działanie

Dodaj siebie jako twórcę apki i zapisz ją. Teraz możesz ją uruchomić i zobaczyć jak działa.

Usuwamy teraz Danię z listy krajów.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.25_AM.PNG

Po kliknięciu przycisku akcji strona automatycznie się odświeżyła. Dania nie figuruje teraz na liście.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.25_AM_001.PNG

Dodajmy ją więc z powrotem. Wpisz ręcznie dane o kraju a następnie kliknij dodaj lub modyfikuj. Dania wróciła na listę.

Screen_Shot_09-21-18_at_11.32_AM.PNGScreen_Shot_09-21-18_at_11.33_AM.PNG

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk