Zaawansowane używanie danych

W tym samouczku dowiesz się jak używać formuł agregujących oraz jak wykorzystywać dane z jednej aplikacji w drugiej.

Stworzysz dwie aplikacje: jedną do dodawania faktur a drugą do tworzenia z nich raportu.

1.Schemat faktury

1.a

Stwórz pierwszą aplikację. Będzie to aplikacja do dodawania nowych faktur. Dodaj w niej widżet arkusza kalkulacyjnego.

1.b

W jednej z jego kolumn wprowadź wszystkie dane jakie chcielibyśmy gromadzić na temat faktur: z jakiego działu pochodzi faktura, jaki to produkt, wartość, data wystawienia oraz podmiot wystawiający fakturę. 

Screen_Shot_09-18-18_at_04.44_PM.PNG

1.c

Oznacz wszystkie komórki kolumny B jako edytowalne. Typy komórek ustaw jako:

-listę rozwijaną dla B1

-tekst dla  B2 i B5

-data dla B4

-oraz waluta dla B3

1.d

Teraz dodaj następną sekcję arkusza. W dowolnej jego kolumnie wpisz działy jakie chcesz żeby figurowały na liście rozwijanej w pierwszym arkuszu.

Screen_Shot_09-18-18_at_04.51_PM.PNG

Teraz wróć do komórki B1 w pierwszym arkuszu i w rubryce 'Elementy' umieść nasze działy z arkusza drugiego:

Screen_Shot_09-18-18_at_04.53_PM.PNG

1.e

Ukryj sekcję w której spisane są nasze działy. Zrobisz to wpisując w rubryce 'widoczność': =false.

Screen_Shot_09-19-18_at_09.54_AM.PNG

2.Dodawanie nowych faktur

2.a

Aby apka za jednym jej uruchomieniem zapisywała fakturę musimy utworzyć dla niej workflow. Dodaj widżet akcji workflow. Następnie przejdź do zakładki Workflow. 

Screen_Shot_09-18-18_at_05.01_PM.PNG

mceclip0.png

2.b

Dodaj jeden stan- "zapisano" oraz jedną akcję "zapisz". 

Screen_Shot_09-18-18_at_05.05_PM.PNG

3.Końcowe zmiany

3.a

Aby można było użyć informacji z tej apki w apce raportowej musisz nadać poszczególnym komórkom B1-B5 aliasy - proste nazwy które będą wskazywały jaką informację zawiera komórka. Przykład:

Screen_Shot_09-19-18_at_09.48_AM.PNG

3.b

Na koniec dodaj siebie jako twórcę aplikacji.

Screen_Shot_09-18-18_at_05.09_PM.PNG

4.Raport z faktur

Teraz stworzysz apkę raportową.

4.a

Dodaj w niej widżet tabeli.

4.b

Następnie w zakładce 'Dane' znajdź pierwszą apkę i powiąż tabelę z nią.

4.c

Teraz kolejne kolumny tabeli nazwij jak otrzymywane przez nas dane o fakturach.

4.d

Następnie do każdej kolumny przypisz te dane z apki. Możesz to zrobić przez przeciągnięcie ich do tabeli lub przez wpisanie ich w komórki.

Screen_Shot_09-19-18_at_09.31_AM.PNG

4.e

W tej tabeli będą zapisywały się dane z kolejno dodawanych faktur.Aby nadać im jakąś właściwą kolejność kliknij na kolumnę 'Data' i wybierz sortowanie malejące.

Screen_Shot_09-19-18_at_09.34_AM.PNG

5.Formuła agregująca

5.a

W informacjach na temat naszych faktur mamy kategorię 'Dział'. Aby wiedzieć ile który dział wydaje, pogrupujmy faktury według działów. Do tego potrzebujesz dodać nową sekcję tabeli z dwoma kolumnami.

5.b

 Kolumnę A nazwij jako 'dział', a kolumnę B jako 'Suma wartości faktur'.

5.c

Tak jak poprzednio, musisz ją powiązać z pierwszą apką. Teraz posłuż się aliasami jakie nadałeś w apce do tworzenia faktur: w kolumnie A wpisz: =dzial, a w kolumnie B: =sum(wartosc). To drugie jest formułą agregującą czyli np. sumującą według grup, w naszym przypadku według działów.

Screen_Shot_09-19-18_at_09.44_AM.PNG

5.d

Zmień typ kolumny B na 'waluta'. Ustaw w obydwu tabelach modyfikacje wierszy.

5.e

Sprawdź czy twoja aplikacja działa klikając 'preview'.

5.f

Dodaj w niej siebie jako twórcę.

 

6.Faktury

6.a

Teraz uruchom aplikację do dodawania nowych faktur kilkukrotnie, wpisując różne dane. Za jednym uruchomieniem dodasz tylko jedną fakturę. Twoja aplikacja 'Nowe_faktury' po uruchomieniu powinna wyglądać tak:

Screen_Shot_09-19-18_at_09.57_AM.PNG

6.b

Kiedy już zapiszesz kilka faktur, z różnych działów uruchom aplikację raportową. Powinna ona teraz wyświetlić dane o wszystkich dodanych fakturach oraz o sumie wartości faktur dla działów.

Taki raport z faktur może przykładowo wyglądać tak:

Screen_Shot_09-19-18_at_10.00_AM.PNG

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk