Jak korzystać z danych?

Na podstawie tego samouczka stworzysz aplikację która korzysta z danych.

W Qalcwise możesz tworzyć dwie struktury danych: prostsze - listy i bardziej złożone- tabele danych. Możesz ich potem używać podczas tworzenia aplikacji.

1.Lista 

1.a

Zacznij od stworzenia listy, wybierając 'Utwórz nową listę' w designerze. Będzie to lista zawierająca dane o różnych państwach. Przykładowo mogą być to kraje europejskie.

1.b

Pierwsze z pól nazwij "Nazwa_kraju" a następnie dodaj do nich jeszcze pola 'Stolica', 'Ilosc_mieszkancow' i 'Grupa'. Ustaw typ pola 'Ilosc_mieszkancow' na Number.

Możesz użyć danych z tej tabeli wklejając je do swojej listy:

Belgia Bruksela 10449361 kraje zachodnie
Białoruś Mińsk 9608058 kraje wschodnie
Bośnia i Hercegowina Sarajewo 3871643 kraje południowe
Bułgaria Sofia 6924716 kraje wschodnie
Chorwacja Zagrzeb 4470534 kraje południowe
Czechy Praga 10627448 kraje wschodnie
Dania Kopenhaga 5569077 kraje skandynawskie
Estonia Tallin 1257921 kraje bałtyckie
Grecja Ateny 10775557 kraje południowe
Hiszpania Madryt 47737941 kraje południowe
Holandia Amsterdam 16877351 kraje zachodnie
Liechtenstein Vaduz 37313 kraje zachodnie
Litwa Wilno 3505738 kraje bałtyckie
Luksemburg Luksemburg 520672 kraje zachodnie
Niemcy Berlin 80996685 kraje zachodnie
Norwegia Oslo 5147792 kraje skandynawskie
Polska Warszawa 38346279 kraje wschodnie
Szwecja Sztokholm 9723809 kraje skandynawskie
 Ukraina Kijów 42805731 kraje wschodnie
Włochy Rzym 61680122 kraje południowe
Łotwa Ryga 2165165 kraje bałtyckie

 

2.Wybór kraju

Teraz utwórz nową aplikację.

2.a

Umieść w niej widżet arkusza kalkulacyjnego z dwoma kolumnami. W pierwszym wierszu kolumny A wpisz "wybierz grupę" a w drugim  "wybierz kraj".

2.b

Teraz wejdź w zakładkę dane, znajdź tam swoją listę, rozwiń ją + i przeciągnij pola 'Nazwa_kraju' i 'grupa' do arkusza.

Screen_Shot_09-17-18_at_03.51_PM.PNG

2.c

Teraz aby kraj można było wybrać tylko z konkretnej grupy, musisz zmienić zawartość rubryki elementy dla komórki B2.

Screen_Shot_09-17-18_at_03.57_PM.PNG

Dopisany został fragment 'Grupa=B1'.

(tu przeczytaj więcej o formule LOOKUP)

3.Informacje o kraju

3.a

Dodaj nowy widżet arkusza kalkulacyjnego. Będą potrzebne tylko dwie kolumny. W arkuszu będą wyświetlały się dane o wybranym kraju.

3.b

Aby to umożliwić musimy taką sekcję powiązać z listą. Jeden arkusz może zostać powiązany tylko z jednym rekordem(wierszem) listy - to znaczy, że jednorazowo arkusz może wyświetlać informacje tylko o jednym państwie. 

Aby powiązać ten arkusz znajdź w zakładce 'Dane' swoją wcześniej utworzoną listę i przeciągnij ją do nazwy arkusza.

Screen_Shot_09-17-18_at_04.04_PM.PNG

3.c

W komórkach kolumny A wpisz kolejno: kraj, grupa krajów, stolica i liczba mieszkańców.

3.d

Teraz przeciągnij pola listy do odpowiednich komórek kolumny B.

Screen_Shot_09-17-18_at_04.11_PM_001.PNG

Twój arkusz powinien teraz wyglądać tak:

Screen_Shot_09-17-18_at_04.11_PM.PNG

*Przeciągając pola z wybranej listy lub tabeli do komórek bez wcześniejszego przeciągnięcia samej listy do sekcji automatycznie tworzy w miejscu przeciągnięcia listę rozwijaną, tak jak to się stało w pierwszym arkuszu.*

3.e

Aby w tym arkuszu wyświetlały się informacje o wybranym przez Ciebie kraju musisz zmienić formułę lookup w rubryce filtr:

Screen_Shot_09-17-18_at_04.15_PM.PNG

Należy dopisać fragment 'Nazwa_kraju=Section1.B2' w polu 'Filtr'.

Nazwy sekcji i komórek w przykładzie mogą się różnić od twoich. Upewnij się, że wpisałeś je poprawnie.

4.Tabela

4.a

Dodaj nowy widżet tabeli. Tak jak poprzedni arkusz musisz powiązać go z listą państw. Tabela różni się tym od arkusza, że w tabeli mogą się pojawić informacje o wielu rekordach jednocześnie. Wówczas jednemu rekordowi listy odpowiada jeden wiersz tabeli.

4.b

Do kolumny A tabeli przeciągnij  pole 'Nazwa_kraju' a do kolumny B 'ilosc_mieszkancow'. Będą Ci potrzebne tylko 2 kolumny, włącz modyfikacje wierszy.

4.c

Aby tabela wyświetlała dane o krajach z wybranej grupy trzeba uzupełnić formułę LOOKUP w rubryce 'Filtr' o kryteria wyszukiwania:

Screen_Shot_09-17-18_at_04.29_PM.PNG

dopisany został fragment 'grupa=section1.B1'. Section1 to pierwszy utworzony przez nas arkusz, a B1 to komórka w której wybieramy grupę.

4.d

Chcemy aby w kolumnie B wyświetlana była ilość mieszkańców w milionach. Wobec tego musimy podzielić ilość mieszkańców przez milion. Wystarczy dopisać: /1000000. 

Dodaj nagłówki: Kraje z grupy i ilość mieszkańców [mln], tak jak poniżej.

Screen_Shot_09-17-18_at_04.34_PM.PNG

4.e

Należy zmienić typ kolumny B na 'Liczba'. Aby po obliczeniu wartości w kolumnie liczby miały 2 miejsca po przecinku dopisz w polu 'Format wyświetlania' 0.00 (Format wyświetlanie znajduje się w zakładce właściwości). Aby móc porównać wybrany kraj z innymi z jego grupy ustaw opcję sortowania w kolumnie B.

Screen_Shot_09-18-18_at_10.13_AM.PNG

5.Działanie

5.a

Teraz klikając 'Podgląd' możesz sprawdzić czy twoja aplikacja działa poprawnie.

Powinna wyglądać mniej więcej tak:

Screen_Shot_09-17-18_at_04.44_PM.PNG

 5.b

Aby aplikacja działała w pełni wystarczy już tylko dodać siebie lub 'All' jako twórców aplikacji.

Screen_Shot_09-17-18_at_12.54_PM.PNG

I gotowe!

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk