Słowa kluczowe w wyszukiwaniu

Słowa kluczowe w narzędziu wyszukiwania Qalcwise to słowa które umożliwiają wyszukiwanie według kategorii. Podczas jednego wyszukiwania można użyć więcej niż jednego słowa kluczowego.

1.From/author

Tego słowa używamy kiedy chcemy wyszukać elementy które wysłała lub których autorem była dana osoba. Możemy dodatkowo określić czy wyszukiwany element to aplikacja czy wiadomość.

Konstrukcje:

From:adres_email 

From:Imie

Author:adres_email

Author:Imie

 

Przykłady:

From:BartoszDębski@wpp.pl

Author:wladyslaw

 

2.In

Służy do wyszukiwania w konkretnym obszarze np w strumieniu lub w wiadomościach związanych z konkretnym użytkownikiem.

Konstrukcje:

In:Nazwa_strumienia

In:Adres_email

In:Imie

 

Przykłady:

In:Faktury 

In:Bartosz

In:BartoszDębski@wpp.pl 

 

3.Msg

Służy do wyszukiwania wiadomości po tekście.

Konstrukcja:

msg:tekst_wiadomości

 

Przykład:

msg:spotkanie

 

4.Created/updated/due

Pozwala wyszukiwać elementy po dacie utworzenia, zaktualizowania lub dacie upływu terminu.

Konstrukcje:

  • ze słowami ogólnymi:

          today,yesterday,tommorow,week,year 

  •  Z konkretną datą; dostępne formaty dat:

          rrrr/mm/dd, rrrr-mm-dd, mm/dd/rrrr, mm-dd-rrrr

Poza konkretnym terminem możemy wyszukiwać także terminy: wcześniejsze od, późniejsze od wcześniejsze lub równe oraz późniejsze lub równe.

 

Przykłady:

created:<=today 

updated:>=2018-09-10 

due:yesterday

 

5.App & State

Za pomocą tych słów można wyszukać aplikację po nazwie lub po stanie.

Konstrukcje:

app:Nazwa_aplikacji

state:stan_aplikacji

 

Przykłady:

app:faktury

state:nierozliczone

 

6.Type & is & has

Pełnią funkcję podobną do filtrów. Możemy dzięki nim wyświetlić tylko wiadomości lub tylko aplikacje, elementy zarchiwizowane itp.

Konstrukcje:

 

dla słowa type:msg,app

dla słowa is: archived,task,done,flagged,draft

dla słowa has: file,image,comment

 

Przykłady:

is:archived

has:file

type:app

 

7.File

Służy do wyszukiwania plików po nazwie.

Konstrukcja:

file:nazwa_pliku

 

Przykład:

file:raport

 

8.KPI

Pozwala na wyszukiwanie aplikacji po nazwie i/lub wartości KPI.

Konstrukcja:

kpi:Nazwa_kpi

kpi:Nazwa_kpi=wartość_kpi 

Do wyszukiwania wartości możemy używać znaków równości, mniejszości i większości.

 

Przykłady:

kpi:cena

kpi:ilość>=100

kpi:cena<20

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk