Nowutc

Opis formuły:
Zwraca wartość typu (Data i czas UTC) określającą datę i godzinę czasu uniwersalnego dla wszystkich stref czasowych na świecie.
Składnia:
nowutc()
Typ zwracanej wartości:
Data i Czas [UTC]
Przykłady:
=nowutc()
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk