Attachmenturl

Opis formuły:
Zwraca URL obrazka dodanego do sekcji [Widżet: Obraz].
Syntax:
attachmenturl(alias)
Parametry:
alias

(typ: Alias) Alias z nazwy sekcji z dodanym obrazkiem
Typ zwracanej wartości:
URL
Przykłady:
=attachmenturl(nazwa)
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk