Distributedto

Opis formuły:
Zwraca email użytkownika do którego apka została rozdystrybuowana.
Składnia:
distributedto()
Typ zwracanej wartości:
Tekst
Przykłady:
=distributedto()
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk