Gdzie można używać formuł

Formuły w qalcwise mogą być używane w wielu miejscach, w większości przypadków, gdy można użyć formuły, w polu znajduje się =formuła.

 

 1. Komórki w sekcjach Arkusz kalkulacyjny i Tabela - Formuły zwracają wartość zgodną z typem komórki


 2. Opcje Filtr i Filtr wiersza - tylko formuły LOOKUP


 3. Widoczność sekcji - Formuły muszą zwrócić wartość logiczną (prawda, fałsz)


 4. Nagłówek (Tekst) i Widoczność (wartość logiczna) w sekcji Tabela


 5. Tytuł diagramu (text), i Opcje osi X i Y - Tytuł (Tekst), Min (Liczba), Max (Liczba), Odstęp(Liczba), Kategorie(tablica tekstów)


 6. Opcje serii danych w Diagramie - Nazwa (Tekst), Kolor (Tekst), Formuła Danych (wartość skalarna lub tablica) zobacz artykuł o Diagramach


 7. Adress komórki w sekcji Suwak - tylko adres komórki


 8. Tytuł dokumentu apki (Tekst)


 9. KPI - Osoba odpowiedzialna - Tekst formuła powinna zwrócić email


 10. Opcja Elementy w komórkach Lista Rozwijana i Autouzupełnianie (tablica tekstów)


 11. Stan Workflow - Treść zadania (Tekst)


 12. Akcja Workflow - Warunek wykonania (Wartość logiczna)


 13. Krok Akcji Workflow - Parametry - Typ formuły zależy od parametru

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk