Formuły w qalcwise

Formuły w Qalcwise pozwalają na wykonanie skomplikowanych obliczeń i implementację logiki biznesowej w aplikacjach.

Formuły są dostępne w wielu miejscach w definicji aplikacji np. w komórkach arkuszy kalkulacyjnych, opcjach sekcji, parametrach workflow, itd.., kompletna lista jest w artykule: Gdzie mogę użyć formuł?

Formuły zaczynają się od znaku = następnymi elementami mogą być liczby, stałe, operatory i funkcje.

Na przykład odjęcie 4 od 12 i podzielenie wyniku przez 2 można zapisać formułą:

=(12-4)/2

Więcej przykładów:

=10+A1+15 - dodaje 10 wartość z komórki A1 i 15

=A1+Section2.A5 - dodaje wartość z komórki A1 do wartości z komórki A5 z sekcji Section2

=CONCAT(‘prefix’, B3) - łączy tekst ‘prefix’ z tekstem z komórki B3

=NOW() - zwraca aktualny czas

=IF(A1>A2, A3, A1<A2, A4, A5) - jeżeli wartość w A1 jest większa od A2 zwraca A3, jeżeli wartość w A1 jest mniejsza od A2 zwraca A4 w pozostałym przypadku zwraca A5

Typy danych

Formuły w Qalcwise zawsze zwracają wartość w jakimś typie, może to być: Tekst, Liczba, Wartość logiczna (prawda, fałsz) lub Data, miejsce (kontekst) w którym znajduje się formuła określa typ który musi być zwrócony przez tą formułę, na przykład komórki typu liczba wymagają formuły zwracającej liczbę.

Elementy formuł

Formuły w Qalcwise składają się z następujących elementów: operatory, funkcje, stałe, identyfikatory (adresy)

 • Exp jest funkcją podnosi 2 do potęgi A1
 • 2 jest stałą
 • A1 i C3 są identyfikatorami - adresami komórek
 • * jest operatorem mnożenia

Operatory

Operatory określają operację jaka zostanie obliczona pomiędzy częściami formuły, Qalcwise jest zgodny z matematycznymi zasadami kolejności wykonywania operatów, ta kolejność może być zmieniona przy pomocy nawiasów. Przykład: 4 + 2×3 = 4 + (2×3) = 4 + 6 = 10.

Wszystkie operatory według typu:

 • Operatory arytmetyczne:
  • + dodawanie 4+4
  • - odejmowanie 4-4 lub negacja -4
  • * mnożenie 4*4
  • / dzielenie 4/4
  • % reszta z dzielenia 25%2
 • Operatory porównania:
  • = równe 4=4
  • > większe 4>3
  • < mniejsze 3<4
  • != nie równe 3!=4
  • >= większe lub równe 4>=4
  • <= mniejsze lub równe 4<=4
 • Operatory logiczne
  • && and i
  • || or lub

Stałe

Stałe wartość na przykład: 2, 123, ‘tekst w pojedynczych cudzysłowach’, true, false

Funkcje

Qalcwise zawiera bogatą bibliotekę funkcji: matematyczne, funkcje operujące na tekście, funkcje operujące na datach oraz funkcję operujące na procesach workflow.

Funkcje mogą być w sobie zagnieżdżane, parametr jednej funkcji może być wartością zwracaną z drugiej funkcji, na przykład::

=exp(2, (exp(2, 2))

Parametry funkcji są oddzielane przecinkami.

Identyfikatory

Ostatnim elementem używanym przez formuły są identyfikatory:

 • Adresy komórek - A1, A2, wewnątrz jednej sekcji
 • Nazwa sekcji + adres komórki - A1, Section.A2 - adres komórki w dowolnym kontekście
 • Adresy kolumn - A, B, C, wartość skalarna w kontekście jednej sekcji
 • Nazwa sekcji + adres kolumny, A, Section1.B - tablica wartości z kolumny sekcji Tabela
 • Zakres komórek - A1:A8, tablica wartości z tego zakresu w ramach jednej sekcji
 • Nazwa sekcji + zakres komórek, B6:B18, tablica wartości z zakresu komórek, może być użyta w dowolnym kontekście
 • Nazwa parametru wejściowego: Id, User zdefiniowany w definicji aplikacji.
 • Nazwa obiektu danych: Nazwa Listy, Nazwa Tabeli Danych, Nazwa Apki: na przykład: SYSUSER, PRODUCT, LEAVES_RESUEST
 • Kolumna/Alias obiektu Danych: Kolumna listy lub tabeli danych, Alias z apki - może być użyta w formułach wewnątrz sekcji powiązanej z danymi, zwraca wartość kolumny/aliasu z powiązanego obiektu.

Wartości Tablicowe

Niektóre formuły i identyfikatory zwracają tablice wartości, tablica wartości nie jest poprawnym typem komórki, ale może być poprawna w kontekście niektórych parametrów workflow, na przykład parametru do, cc, bcc akcji Wyślij maila.

Przykłady funkcji operujących na tablicach danych:

=Array(1,3,5) - tworzy tablicę

=Nth(A1:A6, 2) - zwraca n-tą wartość z tablicy, w tym przypadku 2-gą

=First(Section1.B) - zwraca pierwszy element z kolumny B sekcji Section1

=Sum(Section1.D) - sumuje wartości w kolumnie D sekcji Section1

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk