Projektowanie Apek - Widżet Wykres

Widżet Diagram - umożliwia prezentowanie danych z arkusza, z bazy danych lub danych statycznych w formacie graficznych diagramów.

Diagramy mogą być dostosowane do wielu potrzeb, wszystkie opcje diagramów mogą być ustawione formułą.

Opcje diagramów:

 • Nazwa diagramu - tytuł diagramu - opcjonalny
 • Oś X i oś Y (1, 2 na obrazku)
  • Tytuł - tytuł osi, opcjonalny
  • Min - min na osi, ustawi się automatycznie jeżeli będzie puste
  • Max - max na osi, ustawi się automatycznie jeżeli będzie puste
  • Odstęp - odstęp na osi, ustawi się automatycznie jeżeli będzie puste
  • Kategorie - kategorie osi. Jeśli kategorie są wypełnione, będą użyte ich nazwy na osi zamiast wartości liczbowych (np. zamiast liczb od 1-12, można przekazać styczeń - grudzień)
 • Serie - jedna lub więcej serii danych (3 na obrazku)
  • Nazwa - nazwa serii, wyświetlana pod diagramem, serię mogą być włączane, wyłączane przez naciśnięcie na tytuł
  • Formuła - formuła, która zwraca dane serii
  • Typ serii - typ serii, aktualnie dostępne są następujące typy serii: liniowy, krzywa składana, obszar, krzywa składana obszaru, słupkowy, kolumna, kołowy, punktowy, wskaźnik
  • Rozdziel dane - rozdziela dane z jednej serii na wiele serii ze skalarną daną
  • Kolor- definiuje kolor serii, można użyć nazwy koloru lub kodu RGB (na przykład: red, blue, #12FF12)

Formuła serii - serie akceptują: skalara, tablicę numerów, tablicę numerów z kategoriami (wynik formuły lookup)

Przykłady Formuł:

=15 - skalar

=MAX(section1.B) - max wartość z kolumny B w sekcji typu Tabela

=section1.B - tablica wartości, kolumna B w sekcji typu Tabela

=section1.A1:A17 - tablica wartości, zakres komórek z sekcji typu arkusz kalkulacyjny

=lookup(PRODUCT, price) - tablica cen ze wszystkich produktów

=lookup(PRODUCT, MAX(price)) - maksymalna cena ze wszystkich produktów

=lookup(PRODUCT, price > 100 and country = ‘USA’, price) - tablica cen ze wszystkich produktów które spełniają kryteria ceny i państwa

=lookup(PRODUCT, name, price) - tablica cen i nazw ze wszystkich produktów, nazwy będą użyte jako kategorie

=lookup(PRODUCT, country, MAX(price)) - tablica maksymalnych cen w danym kraju i kraj z wszystkich produktów

  

Definicja diagramu

 

Diagram wygenerowany z powyższej definicji

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk