Zakładka Dane

Obszar danych umożliwia wybranie dostępnych list, tabel danych oraz aliasów apek, które mogą zostać użyte do tworzenia aplikacji. Przykładowe okno danych:

 image01.png

  1. Zakładka danych - kliknij aby przejść do pracy z danymi designera aplikacji.
  2. Pole wyszukiwania - umożliwia szybkie wyszukanie interesujących Cię danych.
  3. Nazwa strumienia - dane pogrupowane są według przypisanych im strumieni. Kliknięcie w (+) bądź (-) pozwala odpowiednio rozwinąć, bądź schować listę dostępnych danych dla danego strumienia.
  4. Dane - dane reprezentowane są poprzez nazwę tabeli danych, listy bądź apki. Kliknięcie przycisku rozwijania (+) i chowania (-) informacji pozwala na pokazanie szczegółów na temat dostępnych nazw kolumn oraz aliasów apek.
  5. Kolumny/aliasy - pozwalają na wyświetlanie i/lub manipulację danymi przy wykorzystaniu dostępnych sekcji tabel, arkuszy kalkulacyjnych oraz workflow aplikacji.

Sposób wiązania danych uzależniony jest od rodzaju sekcji. W przypadku sekcji typu arkusz kalkulacyjny, sekcja może być związana z tylko jednym rekordem danych. Powiązanie danych z wieloma rekordami realizowane jest poprzez sekcje tabel.

Są dwa sposoby wiązania danych z sekcją:

  • Przeciągnięcie obiektu danych (2) z zakłądki dane na nazwę sekcji (1), można potem przeciągnąć kolumny za komórki i zmodyfikować formułę lookup w filtrze.
  • Napisać formułę LOOKUP w opcji filtr.

Przykłady fomuły LOOKUP:

=LOOKUP(SYSUSER) - dane SYSUSER, wszystkie rekordy

=LOOKUP(PRODUCT, id=123) - dane PRODUCT, pobierz produkt z ID = 123

=LOOKUP(PRODUCT, price > 100) - dane PRODUCT, pobierz produkty z ceną większą niż 100

 image04.png

Naciąganie obiektów danych i kolumn na sekcje

Sekcje wymagają zgodności typów komórek z typami kolumn powiązanych danych. Typ kolumny danych widoczny jest w prawym górnym rogu jej nazwy po rozwinięciu informacji szczegółowych danej.

Uwaga: Apka się pokazuje, kiedy ma aliasy. Jeśli apka jest produkcyjna nie zapomnij jej zaktywować.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk