Akcje przycisku

Akcje przycisku umożliwiają dodanie wybranego zachowania wywołanego po kliknięciu przycisku przez użytkownika aplikacji. Przycisk umożliwia dodanie wielu akcji, które zostaną wywołane jednocześnie.

Aby dodać do przycisku akcję, zaznacz go na designerze aplikacji (1), przejdź do właściwości widżetu, a następnie dodaj akcję wykorzystując przycisk dodawania akcji(2). Wybranie rodzaju akcji możliwe jest poprzez kliknięcie w listę rozwijaną (3), na usunięcie akcji pozwala przycisk usuwania (4).

Od teraz każde kliknięcie przycisku przez użytkownika będzie wywoływało dodaną przez nas akcję drukowania.

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk