Typy Komórek

Typ komórki określa typ zwracany przez formułę w komórce, oraz kontrolkę używaną do edycji wartości (np. Kalendarz dla dat)

 

Qalcwise używa silnego typowania w formułach i komórkach arkuszy kalkulacyjnych, oznacza to że designer musi zdecydować jakiego typu jest dana komórka i formuła w tej komórce musi zwracać wartość tego samego typu. To podejście pozwala na szybką identyfikację błędów w formułach i zabezpiecza przez nieprzewidywalnymi wynikami.

 

W komórkach są dostępne następujące typy:

  • tekst - domyślny typ komórki
  • lista rozwijana - posiada opcję Elementy na przykład: array(‘small’, ‘medium’, ‘large’), Section1:A1:A6 formuła w tej celce oznacza wartość domyślną.
  • autouzupełnianie - tak jak lista rozwijana, ale wartości pojawiają się odfiltrowane po tym jak użytkownik zacznie pisać w komórce
  • data i czas - przechowuje datę i czas, kalendarz i zegar pojawia się po kliknięciu w komórkę
  • data - przechowuje samą datę, kalendarz pojawia się po kliknięciu w komórkę
  • liczba - komórka liczbowa
  • waluta - liczba z dwoma miejscami po przecinku
  • przycisk wyboru - przycisk wyboru, do wartości logicznych
  • procent - liczba w formie procentów
  • link - akceptuje tylko formuły: link i doclink

           

 

Wszystkie typy komórek z przykładami formuł, które zwracają ten sam typ

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk