Arkusze kalkulacyjne i tabela - Tryb ukrywania

Sekcje w Qalcwise mogą być ukrywane, w jaki sposób sekcja jest ukrywana zależy od designera, są dwie opcję włączane poprzez właściwość Tryb ukrywania: schowana i brak danych.

Schowana - urywa sekcję z widoku, ale nie usuwa jej z obliczeń, dane sekcji są wysyłane na przeglądarkę i mogą być odczytane.

Brak danych - ukrywa sekcję poprzez niewysyłanie jej na przeglądarkę, sekcja nie jest renderowana.

Scenariusze dla Schowana:

  • Sekcja jest schowana pod pewnymi warunkami (stan workflow, uprawnienia użytkownika, dane z innych sekcji), ale dane w sekcji nie są poufne.
  • Sekcja jest używana do przechowywania częściowych danych z obliczeń.
  • Sekcja jest używana w innych sekcjach, które są widoczne.

Scenariusze dla Brak danych:

  • Sekcja zawiera dane poufne, które tylko użytkownik z konkretnymi prawami w danym stanie workflow powinien widzieć.
  • Sekcja nie jest używana w formułach innej widocznej sekcji.
  • Jeżeli sekcja jest ukryta i jest używana w formułach innej sekcji, ta inna sekcja też powinna być ukryta (Brak danych) tą samą formułą ukrywania.

W przykładzie poniżej jeżeli sekcja sec2 jest widoczna, sekcja sec1 może być schowana ale nie może być ustawiona na Brak danych, ponieważ sekcja sec2 używa SEC1.A1 w komórce A1.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk