Właściwości arkuszy kalkulacyjnych

Sekcje Arkusz kalkulacyjny i Tabela posiadają właściwości opisujące sekcję, komórki i kolumny oraz formatowanie komórek i nagłówków kolumn:

 

1 - Właściwości sekcji (typ i nazwa)

●     Nazwa - nazwa sekcji może być używana w formułach

●     Widoczność - formuła która musi zwrócić wartość logiczną, na przykład =A > 10

●     Tryb ukrywania - ukryta - sekcja jest ukryta ale może być używana w obliczeniach, brak danych: sekcja nie jest wyrenderowana, nie może być używana w obliczeniach

●     Zawijanie zawartości - zawija zawartość komórek

●     Dane - nazwa obiektu danych powiązanego z sekcją (tylko do odczytu)

●     Filtr - formuła filtru, lookup wybierający elementy do powiązania z sekcją

●    Ręcznie odświeżana - sekcja nie będzie odświeżana automatycznie, tylko po użyciu akcji Odśwież sekcję

●     Modyfikacja wierszy - tylko sekcja Tabela, pozwala na dodawanie i usuwanie wierszy

●     Filtr wiersza - lookup formuła wyszukująca obiekt do powiązania dla nowo dodanego wiersza

 

2 - Właściwości Komórki/Kolumny

●     Typ komórki - typ komórki, musi odpowiadać formule w komórce

●     Styl - predefiniowany style komórki

●     Edytowalna - jeśli nie jest zaznaczone to komórka jest obliczana

●     Pole danych - jeśli sekcja jest powiązana z danymi, określa kolumnę w obiekcie Data do której zostanie zapisana wartość z tej komórki

●     Alias - alias komórki, aliasy mogą być używane w innych formułach

●     Wskazówka - komentarz dla użytkownika końcowego

●     Nagłówek - nagłówek, może być formułą (tylko Tabela)

●     Widoczność - widoczność kolumny, może być formuła (tylko Tabela)

●     Sortuj - sortowanie kolumny (tylko Tabela)

 

3 - Opcje formatowania komórki

 

4 - Opcje formatowania nagłówków tabeli

 

 
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk