Projektowanie Apek - Widżety: Arkusz Kalkulacyjny i Tabela

Jedną z najważniejszych i unikalnych dla Qalcwise cech jest możliwość budowania UI za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, designer może użyć dwóch typów widżetów bazujących na arkuszach kalkulacyjnych do stworzenia bogatego i dynamicznego interface użytkownika.

Kliknij prawym przyciskiem myszki na sekcje aby dodawać i usuwać wiersze i kolumny.

Widżet Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny umożliwia dodanie, usuwanie oraz zmienianie rozmiaru komórek. Ponadto, umożliwia modyfikację wielu komórek.

Komórki w arkuszu kalkulacyjnym są adresowane jako WIERSZ KOLUMNA (na przykład A1, B6, AB67), gdy używany adresu do komórki w innej sekcji, trzeba dodać nazwę tej sekcji przed adresem komórki (na przykład: section1.A1, section1.B6, section1.AB67).

Arkusz kalkulacyjny może być związany z jednym obiektem danych, to znaczy że jeden obiekt danych może być wyświetlany i modyfikowany w komórkach jednej sekcji.

 

Sekcja arkusz kalkulacyjny związana z SYSUSER, email, name i isactive są kolumnami z SYSUSER

Style arkusza kalkulacyjnego

Nowa sekcja styli odstępna od wersji 2.2

 • Sekcja:
  • Możemy wybrać styl z listy lub określić go za pomocą formuły 
 • Nadanie obramowania:
  • Korzystając z opcji obramowania, możemy ustawić jego parametry (górne, dolne, lewe i prawe), wybierając odpowiedni kolor oraz zaokrąglone krawędzie
 • Nadanie cienia sekcji:
  • Dodając cień do sekcji, mamy możliwość dostosowania jego koloru

 • Komórki:
  • Możemy przypisać wybrany styl z listy lub obliczyć go za pomocą formuły dla komórek, które są nieedytowalne. Istnieje możliwość ustawienia stylu z belki formatowania, dodania obramowania oraz zapisania wybranego stylu dla późniejszego wykorzystania.
 • Komórki edytowalne:
  • Dla komórek edytowalnych, mamy możliwość ustalenia stylu poprzez wybór z listy lub obliczenie go za pomocą formuł. Dodatkowo, istnieje opcja nadania koloru komórkom, które są edytowalne. Możemy również zapisać styl dla późniejszego wykorzystania.
 • Placeholder:
  • Aby nadać odpowiedni styl Placeholder, należy zaznaczyć komórkę jako edytowalną i nadać jej nazwę, która ma być wyświetlona. Możemy również nadać kolor tła komórki oraz ustalić wygląd napisu przy pomocy belki styli. Istnieje możliwość zapisania utworzonego stylu dla Placeholder, co ułatwia jego późniejsze stosowanie. Styl można także wybrać z listy bądź za pomocą formuły.

 

Widżet Tabela

Tabela jest arkuszem o stałej ilości kolumn i zmiennej ilości wierszy, można dodawać/usuwać kolumny, ale ilość wierszy wynika z filtru danych i opcji Modyfikacja wierszy.

W widżecie tabela komórki są adresowane za pomocą samej KOLUMNY (na przykład: A, B, AB) ten adres odnosi się do wiersza w którym jest komórka, oznacza to że formuła  =A+15 będzie powtórzona dla każdego wiersza w tabeli. Jeżeli adres do kolumny tabeli jest używany po za tą tabelą, dodaj przed nim nazwę sekcji i oznacza on wtedy całą kolumnę z tej tabeli (na przykład: section1.A, section1.B).

W tabeli można zmieniać nazwy nagłówków kolumn i formatować je (więcej o formatowaniu tutaj).

Sekcja tabela może być powiązana z tablicą obiektów danych, oznacza to że jeden obiekt danych jest powiązany z jednym wierszem w tabeli. Wiele obiektów na raz może być wyświetlanych i modyfikowanych w sekcji Tabela.

Jeśli włączymy opcję Modyfikacja wierszy, końcowy użytkownik będzie mógł dodawać nowe wiersze.

 

Definicja sekcji tabela, formuła w kolumnie D formula będzie powtórzona dla każdego wiersza.

 

Podgląd sekcji Tabela, 3 obiekty SYSUSER są związane z tą sekcją, widać miejsce na dodanie nowego wiersza.

Style tabeli

Nowa sekcja styli odstępna od wersji 2.2

 • Sekcja:
  • Możemy wybrać styl z listy lub określić go za pomocą formuły 
 • Nadanie obramowania:
  • Korzystając z opcji obramowania, możemy ustawić jego parametry (górne, dolne, lewe i prawe), wybierając odpowiedni kolor oraz zaokrąglone krawędzie
 • Nadanie cienia sekcji:
  • Dodając cień do sekcji, mamy możliwość dostosowania jego koloru

 • Nagłówek:
  • możemy nadać styl nagłówkom w tabeli za pomocą listy ze stylami lub z wyliczyć go za pomocą formuł. Istnieje możliwość ustawienia stylu z belki formatowania, dodania obramowania oraz zapisania wybranego stylu
 • Komórki:
  • Możemy nadać komórkom (nieedytowalnym) wybrany styl z listy lub wyliczyć go za pomocą formuły. Istnieje możliwość ustawienia stylu z belki formatowania, dodania obramowania oraz zapisania wybranego stylu
 • Komórki w naprzemiennych wierszach:  
  • Styl będzie wyświetlany w co drugiej zaczynając od drugiego wiersza naprzemiennie. Możemy nadać wybrany styl z listy lub wyliczyć go za pomocą formuły. Istnieje opcja nadania koloru komórkom oraz zapisania stylu
 • Komórki edytowalne:
  • Możemy ustalić styl komórkom edytowalnym, wybierając go z listy lub obliczając za pomocą formuł. Istnieje opcja nadania koloru komórkom, które są edytowalne. Możemy również zapisać styl
 • Placeholder:
  • Aby nadać odpowiedni styl Placeholder, należy wyżej w właściwościach zaznaczyć komórkę jako edytowalną i nadać jej nazwę, która ma zostać wyświetlona w komórce. Możemy również nadać kolor tła komórki oraz ustalić wygląd napisu przy pomocy belki styli. Istnieje również możliwość zapisania utworzonego stylu dla Placeholder, co pozwala na późniejsze łatwiejsze stosowanie go w innych miejscach. Styl można także wybrać z listy bądź za pomocą formuły 

Nad stylami mamy w właściwościach mamy 'styl nagłówka' oraz 'styl' które służą do określania stylu konkretnej komórki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk