Krok Akcji: Odśwież Powiązania Sekcji

Pozwala na ręczne odświeżenie powiązań między sekcjami, po wcześniejszym zaznaczeniu opcji manualnego odświeżania tabel oraz arkuszy kalkulacyjnych. 

Gdzie można użyć akcji:
Workflow, Przycisk

Aby zmienić ustawienia odświeżania dla arkusza kalkulacyjnego bądź tabeli, przejdź do właściwości sekcji i zmień tryb odświeżania na manualny (1), oraz ustaw dowolną formułę filtrującą tj. formułę typu Lookup (2).

mceclip0.png

W przypadku tabeli odświeżanie powiązań tabeli zależy od zaznaczenia opcji modyfikacji wierszy. Kiedy tabela nie ma zaznaczonej modyfikacji wierszy, po akcji odświeżone dane zastępują dane, które wcześniej znajdowały się w tej tabeli. Natomiast kiedy tabela ma zaznaczoną modyfikację wierszy, to kolejne odświeżone dane są kolejno dopisywane do tabeli.

Parametry:
Sekcje (typ: tekst lub tablica tekstów) - nazwa sekcji lub tablica nazw sekcji. Przykłady:
SectionName
=’SectionName’
=Array(‘Section1’, ‘Section2’)

Przykład:

Stwórzmy aplikację, która pozwala wyszukiwać miasta w zależności od podanego kraju. W tym celu w designerze dodamy 3 widżety:

  1. Arkusz kalkulacyjny SECTION1 z pojedyńczą, edytowaną komórką typu tekstowego.
  2. Tabelę SECTION2 z formułą ustawioną na filtrze =LOOKUP(CITIES, COUNTRY=SECTION1.A1) oraz ustawionym ręcznym odświeżaniem sekcji. Przedstawiona formuła filtruje wszystkie miasta, które należą do kraju podanego w komórce A1 sekcji SECTION1.
  3. Przycisk BUTTON1 z przypisaną akcją Odśwież powiązania sekcji i dodaną sekcją SECTION2 do pola sekcji, które mają zostać odświeżone.

Dodatkowo stworzyliśmy prostą tabelę danych CITIES zawierającą informacje o miastach oraz krajach. Efektem naszej pracy jest prosta aplikacja, która wyszukuje miasta po kliknięciu w przycisk szukania, zamiast automatycznie aktualizować dane po każdym wprowadzeniu kraju do edytowalnej komórki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk