Komentowanie obiektów

Komentowanie obiektów jest świetnym sposobem na dodanie istotnych informacji zwrotnych. Aby skomentować obiekt przejdź do designera, a następnie kliknij przycisk komentowania z menu wybranego obiektu.

Po wprowadzeniu komentarza zatwierdź go klikając w przycisk wysłania komentarza.

Twój komentarz natychmiast pojawi się w liście rozwijanej po naciśnięciu przycisku komentowania. Ilość komentarzy dodanych do obiektu jest widoczna obok przycisku komentowania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk