StateFirstEnterDate

Opis formuły:
Funkcja zwracająca datę pierwszego wejścia do danego stanu
Składnia:
STATEFIRSTENTERDATE(state)
Parametry:
state (Text)
Nazwa stanu
Typ zwracanej wartości:
Date
przykłady:
=statefirstenterdate('acceptance')
=statefirstenterdate('state name')
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk