Rand

Opis formuły:
Zwraca liczbę losową o rozkładzie równomiernym, która jest większa lub równa min i mniejsza od max. Jeśli nie podasz argumentów liczba zostanie wylosowana z przedziału [0,1). Wartość formuły zmienia się po każdym ponownym obliczeniu komórki zawierającej tę formułę.
Składnia:
rand([min, max])
Parametry:
min
(typ: Liczba) (argument opcjonalny) Dolna granica przedziału, z którego będzie losowana liczba
max
(typ: Liczba) (argument opcjonalny) Górna granica przedziału, z którego będzie losowana liczba
Typ zwracanej wartości:
Liczba
Przykłady:
=rand()
=rand(1,30)
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk