Now

Opis formuły:
Zwraca wartość typu Variant (Date) określającą bieżącą datę i godzinę według daty i godziny systemowej komputera.
Składnia:
NOW()
Typ zwracanej wartości:
DateTime
przykłady:
=now()
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk