FindLast

Znajduje ostatnie wystąpienie:
1) fragmentu w tekście
2) elementu w tablicy

Szukanie fragmentu w tekście
Opis formuły:
Zwraca pozycję pierwszego znaku szukanego fragmentu w danym tekście. Jeśli poszukiwany ciąg znaków pojawił się w tekście więcej niż raz, zostanie znalezione jego ostatnie wystąpienie (aby znaleźć pierwsze wystąpienie użyj formuły Find).
Gdy szukany fragment nie występuje w tekście, formuła zwróci błąd. Jeżeli w twojej apce może wystąpić taka sytuacja, użyj formuły IsError, aby sprawdzić czy wystąpił błąd i obsłużyć ten przypadek.
Trzeci argument oznacza miejsce w tekście, do którego należy szukać fragmentu. Jest to parametr opcjonalny – jeśli go nie podasz, domyślnie fragment będzie szukany w całym tekście.
Składnia:
findlast(tekst, fragment, [koniec])
Parametry:
tekst
(typ: Tekst) Tekst, w którym chcesz wyszukać dany fragment
fragment
(typ: Tekst) Ciąg znaków, który chcesz znaleźć
koniec
(typ: Liczba) (argument opcjonalny) Pozycja w tekście, do której chcesz szukać fragmentu
Typ zwracanej wartości:
Liczba
Przykłady:
=findlast('one two three', 'two')
=findlast('one two two three', 'two', 6)
=findlast(A1, B2)
Uwagi:
Pozycje znaków w tekście są numerowane od 1. Spacje też są liczone jako znaki.
Formuła uwzględnia wielkość liter.

Szukanie elementu w tablicy
Opis formuły:
Zwraca pozycję ostatniego wystąpienia szukanego elementu w podanej tablicy (aby znaleźć pierwsze wystąpienie użyj formuły Find). Jeśli szukanej wartości nie ma w tablicy, formuła zwróci błąd (użyj formuły IsError, aby sprawdzić czy wystąpił błąd i obsłużyć ten przypadek).
Pierwszy argument może być tablicą wartości lub zakresem komórek. Szukany element musi być tego samego typu co wartości w tablicy.
Składnia:
findlast(tablica, element)
Parametry:
tablica
(typ: tablica wartości dowolnego typu) Tablica, w której należy szukać wartości
element
(typ: dowolny) Wartość, którą chcesz znaleźć
Typ zwracanej wartości:
Liczba
Przykłady:
=findlast(array('one', 'two', 'three'), 'one')
=findlast(A1:A12, 'one')
=findlast(section1.A, 'one')
=findlast(section1.A, section2.A1)
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk