DocLink

Opis formuły:
Tworzy link do dokumentu apki, z którym jest powiązana dana sekcja. Formuła może zostać użyta w komórce Arkusza kalkulacyjnego lub Tabeli. Uwaga: Typ komórki musi być ustawiony na Link.
Sekcja musi być powiązana z jakimś dokumentem apki za pomocą formuły Lookup, wpisanej we właściwości „Filtr”. Sekcja typu Arkusz kalkulacyjny może być powiązana z jednym dokumentem. W przypadku sekcji typu Tabela każdy wiersz jest powiązany z innym dokumentem apki, więc każdy utworzony link wskazuje na inny dokument, odpowiadający jednemu wierszowi.
Uwaga: Formuła DocLink jest przeznaczona tylko do dokumentów apek. Nie działa dla sekcji powiązanych z listą lub tabelą.
Po kliknięciu w utworzony link, otwierany jest powiązany dokument apki. Jeśli użytkownik twojej apki nie ma uprawnień aby otworzyć dany dokument, zobaczy informujący o tym komunikat i zostanie przekierowany do strony głównej.
Składnia:
doclink(tekst,target)
Parametry:
tekst
(typ: Tekst) Tekst, który ma być wyświetlony w komórce jako link
target
(typ: Tekst)(argument opcjonalny) Miejsce w którym otwiera się powiązana z sekcją apka - '_blank' otwiera stronę w nowej karcie, lub '_self' otwiera apkę w obecnej karcie 
Typ zwracanej wartości:
Link
Przykłady:
=doclink('link do dokumentu','_blank')
=doclink('kliknij tutaj','_self')

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk