AddMonths

Opis formuły:
Zwraca nowy DateTime, który dodaje określoną liczbę miesięcy, do wartości tej instancji.
Składnia:
ADDMONTHS(date, number)
Parametry:
date (Date)
-
number (Number)
Liczba miesięcy. Parametr miesiące mogą być ujemne lub dodatnie.
Typ zwracanej wartości:
Date
przykłady:
=addmonths(date(1999, 1, 1),1)
=addmonths(Section1.A1,14)
=addmonths(A,-1)
=addmonths(B3, C1+3)
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk