AddDays

Opis formuły:
Zwraca nowe wartość która dodaje określoną liczbę dni do wartość tego wystąpienia.
Składnia:
ADDDAYS(date, number)
Parametry:
date (Date)
Obiekt, którego wartość jest sumą daty i godziny.
number (Number)
Liczba dni całość lub część.Parametr może być dodatni lub ujemny
Typ zwracanej wartości:
Date
przykłady:
=adddays(date(1999, 1, 1),1)
=adddays(Section1.A1,14)
=adddays(A,-1)
=adddays(B3, C1+3)
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk