Unique

Opis formuły:
Zwraca unikalne wartości z podanej tablicy (pomija duplikaty). Argumenty mogą być w postaci pojedynczych wartości, tablic lub zakresów komórek. Wszystkie wartości powinny być tego samego typu.
Np. formuła „=unique(4, 1, 1, 2, 4, 3, 1)” zwróci tablicę o wartościach: 4, 1, 2, 3.
Składnia:
unique(element, ...)
Parametry:
element
(typ: dowolny) (argument wielokrotny) Wartości w tablicy
Typ zwracanej wartości:
tablica wartości dowolnego typu
Przykłady:
=unique(array(1, 2, 2, 2, 5, 5))
=unique(array(‘one’, ‘three’, ‘one’, ‘two’))
=unique(A1:A12)
=unique(section1.A)
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk