Mid

Opis formuły:
Zwraca określoną liczbę znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od podanej pozycji. Trzeci argument jest opcjonalny - jeśli nie określisz długości, formuła zwróci fragment od podanej pozycji startowej do końca tekstu.
Składnia:
mid(tekst, start, długość)
Parametry:
tekst
(typ: Tekst) Tekst, zawierający znaki, które mają zostać wyodrębnione
start
(typ: Liczba) Pozycja pierwszego znaku, który chcesz wyodrębnić z tekstu. Musi być większa od 0 i nie przekraczać długości tekstu.
długość
(typ: Liczba) (argument opcjonalny) Liczba znaków, które chcesz wyodrębnić. Musi być większa lub równa 0.
Typ zwracanej wartości:
Tekst
Przykłady:
=mid('one two three', 3)
=mid(section1.A1, 3, 3)
=mid('one two three', A1, 3)
Uwagi:
Pozycje znaków w tekście są numerowane od 1. Spacje też są liczone jako znaki.
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk