Link

Opis formuły:
Tworzy link do zewnętrznej strony o podanym adresie.
Uwaga: Typ komórki musi być ustawiony na Link.
Składnia:
link(tekst, adres)
Parametry:
tekst
(typ: Tekst) (argument opcjonalny) Tekst, który ma być wyświetlony w komórce jako link. Jeśli nie podasz tego argumentu, domyślnie zostanie użyty adres strony.
adres
(typ: Tekst) Adres strony internetowej, na którą wskazuje link
Typ zwracanej wartości:
Link
Przykłady:
=link('google','http://www.google.com')
=link(A1,'http://www.google.com')
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk