AddYears

Opis formuły:
Zwraca nowy DateTime, który dodaje określoną liczbę lat do wartości tej instancji.
Składnia:
ADDYEARS(date, number)
Parametry:
date (Date)
-
number (Number)
Liczba lat. Parametr wartość może być negatywny lub pozytywny.
Typ zwracanej wartości:
Date
przykłady:
=addyears(date(1999, 1, 1),1)
=addyears(Section1.A1,14)
=addyears(A,-1)
=addyears(B3, C1+3)
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk